"Okulary Równości" dla Agnieszki Siekiery

Dodano: 2017-04-20

Zespół Fundacji Fundusz Współpracy serdecznie gratuluje Kierowniczce Działu Równości Szans - pani Agnieszce Siekierze, która została nagrodzona prestiżową nagrodą "Okulary Równości" przyznawaną przez Fundację im. izabeli Jarugi-Nowackiej. Nagrody przyznawane są osobom, organizacjom i instytucjom wyróżniającym się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Pani Agnieszka została nagrodzona

"za działanie na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, a przede wszystkim za osobiste zaangażowanie się w pomoc bezdomnej pani Paulinie i jej dwóm psom – od zorganizowania pierwszej pomocy do uzyskania mieszkania socjalnego."

Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. tak znamienite postacie jak Krystyna Janda, Maja Ostaszewska, Ewa Dąbrowska-Szulc, Centrum Praw Kobiet Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Cytując wiadomosci.ngo.pl:

Kapituła „Okulary równości” przyznała nominacje i nagrody „Okulary równości” w kategorii:

Prawa kobiet i zwalczanie dyskryminacji z powodu płci:

Nominacje:

1. Krystyna Janda – za udowodnienie ile znaczy głos jednej kobiety, który usłyszą wszystkie i wszyscy. Za zainicjowanie powszechnej akcji sprzeciwu wobec odbierania kobietom praw, wolności i godności.

2. Maja Ostaszewska – za konsekwentne wspieranie wszystkich akcji na rzecz praw kobiet, aktywne zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem „Ratujmy kobiety”, odwagę sprzeciwiania się pogardzie i nienawiści.

3. Marta Abramowicz – za oddanie głosu tym, które milczały przez wieki – za książkę „Zakonnice odchodzą po cichu”

4. Nieformalna grupa „Marsz Godności” – za obudzenie tych, które dotąd stały z boku i nie działały

5. Nieformalna Grupa „Ogólnopolski Strajk Kobiet” i „Międzynarodowy Strajk Kobiet” – za usłyszenie głosu Krystyny Jandy oraz skuteczne zorganizowanie i wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego na rzecz walki o prawa kobiet.

6. Nieformalna grupa „Dziewuchy – dziewuchom” – za skuteczne organizowanie wszystkich kobiet w sieci, samokształcenie i edukację kobiet.

Okulary równości w tej kategorii otrzymują: Krystyna Janda i Maja Ostaszewska

Prawa mniejszości i zwalczanie dyskryminacji z powodów innych niż płeć

Nominacje:

1. Łukasz Włodarczyk i jego mąż Łukasz Ciężadło – sołtys z Bobrownik w gminie Damnica i jego mąż– za otwartość i czynny sprzeciw wobec dyskryminacji osób LGBT w ich prawie do zawierania małżeństw. Za zwalczanie stereotypu i pokazanie, że prawo do miłości i bycia w związku jest prawem człowieka, w każdym miejscu i czasie, także na polskiej wsi.

2. Marzena Frąckowiak i jej partnerka Dorota Walicka – sołtyska wsi Grzebieniska i jej partnerka; razem wychowują córkę, łamią tabu i stereotypy, także o zaściankowości i nietolerancji polskiej wsi, są szczęśliwe, pracują na rzecz swojej społeczności.

3. Spółdzielnia Socjalna Wola – za działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych kobiet.

4. Dorota Pudzianowska – prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – za stworzenie i kierowanie programem Antydyskryminacyjnym „Artykuł 32”, za obronę praw wszystkich mniejszości.

5. Krzysztof Śmiszek – za wytrwałą, konsekwentną i upartą pracę na rzecz praw mniejszości, a w szczególności za osobiste zaangażowanie się w akcję popierania karmienia piersią w miejscach publicznych.

6. Stowarzyszenie Waga – za działania na rzecz osób starych, a w szczególności za wyprodukowanie filmu „Założę czerwone spodnie” – film dostępny na stronie stowarzyszenia http://www.stowarzyszeniewaga.pl.

7. JCC Centrum Społeczności Żydowskiej – za działanie na rzecz zbliżania ludzi do siebie i mądre pokonywanie barier – za akcję otwartych, wspólnych, niedzielnych śniadań.

Okulary równości w tej kategorii – obie pary: Łukasz Włodarczyk i Łukasz Ciężadło (sołtys z mężem) oraz Marzena Frąckowiak i Dorota Walicka (sołtyska z żoną)

Sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa

Nominacje:

1. Teatr Powszechny w Warszawie – za konsekwentną wizję „teatru, który się wtrąca”, obronę wolności słowa i wolności tworzenia, a w szczególności za przedstawienia: Kuroń, pasja wg. św. Jacka oraz Klątwa.

2. Obywatele Solidarnie w Akcji – za stworzenie przestrzeni obywatelskiej debaty, sprzeciwianie się łamaniu prawa i pozbawianiu społeczeństwa głosu, wsparcie zbiórki podpisów pod projektem „Ratujmy kobiety” (ok. 10 tys. podpisów) i pomoc wszystkim inicjatywom społecznym poprzez wzmacnianie głosu obywatelek i obywateli – poprzez udostępnianie nagłośnienia.

3. Agnieszka Siekiera – za działanie na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, a przede wszystkim za osobiste zaangażowanie się w pomoc bezdomnej pani Paulinie i jej dwóm psom – od zorganizowania pierwszej pomocy do uzyskania mieszkania socjalnego.

4. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – za zorganizowanie i prowadzenie od 1991 roku przychodni lekarsko-pielęgniarskiej dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych, Wolska 172 (przez wszystkie lata przychodnia przyjęła i pomogła tysiącom pacjentów).

Okulary równości w tej kategorii: Teatr Powszechny oraz Agnieszka Siekiera

Super okulary równości:

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – za 25 lat organizowania walki w obronie praw reprodukcyjnych, edukację społeczną i wsparcie wszystkich kobiecych protestów 2016 roku.

Centrum Praw Kobiet – za 25 lat walki z przemocą wobec kobiet, edukację społeczną na temat przemocy wobec kobiet, niezłomność i konsekwencję w każdych warunkach i okolicznościach.

Ewa Dąbrowska-Szulc – za niezłomność, konsekwencję w działaniu, za umiejętność zachowania optymizmu w najgorszych okolicznościach, za wieczną młodość ducha i umiejętność łączenia pokoleń kobiet i za bycie Wielką Kronikarką walki kobiet o nasze prawa.