Ostatnie dni na zgłoszenie do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

Dodano: 2015-01-26

Tylko do 30 stycznia można zgłaszać inicjatywy społeczne do Witryny Obywatelskiej, które dzięki temu wezmą udział w konkursie o Nagrodę Obywatelska Prezydenta RP.

Fundacja wspiera to przedsięwzięcie od samego początku – czyli już trzeci rok z rzędu. Nagroda Obywatelska Prezydenta RP, w założeniu jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

„Szczerze zachęcamy do zgłaszania Państwa inicjatyw do Witryny Obywatelskiej. Utworzona pod patronatem Prezydenta RP Witryna, jest stale poszerzanym zbiorem prezentującym dobre praktyki aktywności społecznej.” – namawia Jacek Ostrowski, Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy i członek Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.

Witryna Obywatelska gromadzi inicjatywy w 3 kategoriach:

  1. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;
  2. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;
  3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Uroczyste wręczenie Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się co roku przy okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Więcej na temat nagrody:
http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/nagroda-obywatelska-prezydenta-rp/