Pierwsze pożyczki na kształcenie już przyznane!

Dodano: 2017-10-05

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR) w Starachowicach przyznała pierwsze preferencyjne pożyczki na sfinansowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w ramach ogólnopolskiego projektu „Pożyczki na kształcenie”. Projekt jest pilotażem nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to zarazem jeden z pierwszych w Polsce przykładów nowej formy wykorzystywania środków UE – pomocy zwrotnej.

Partnerstwo ARR w Starachowicach i Fundacji Fundusz Współpracy (FFW) od czerwca br. realizuje ogólnopolski projekt „Pożyczki na kształcenie”. W ramach projektu osoby dorosłe (pracujące, samozatrudnione i pozostające bez pracy) mogą ubiegać o pożyczkę do 100 tys. zł na sfinansowanie wybranych przez siebie studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń trwających nie dłużej niż 24 miesiące.

"Nieoprocentowane pożyczki mogą być spłacane przez 3 lata. Ukończenie szkolenia stanowi podstawę do umorzenia 20% pożyczki, zaś w przypadku osób pozostających bez pracy, które rozpoczną zatrudnienie lub osób o niskich dochodach - 25% pożyczki.
Docierające do nas sygnały potwierdzają, że zdołaliśmy stworzyć prosty i przyjazny system składania i oceny wniosków. Wnioski są wypełniane w specjalnie do tego celu stworzonym systemie on-line."
– mówi Jacek Ostrowski, Członek Zarządu FFW.

Nabór wniosków rozpoczął się 18 września br. W pierwszych dwóch tygodniach zostało złożonych ponad 800 wniosków o wartości przekraczającej 6 mln zł.

"Nasza Fundacja przez 25 lat działalności zdobyła bardzo bogate doświadczenie w udzielaniu pożyczek osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Pozwoliło to na stworzenie efektywnego systemu oceny wniosków w ramach projektu i szybkie udzielenie pierwszych pożyczek. Zostało już przyznanych ponad 100 pożyczek dotyczących różnych obszarów tematycznych i form edukacyjnych (studia podyplomowe, kursy i szkolenia). Oczekujemy na kolejne wnioski – są jeszcze dostępne środki, "podkreśla Ryszard Nosowicz, Prezes ARR w Starachowicach.

Informacje na temat projektu są dostępne pod adresem http://www.inwestujwrozwoj.pl.

Cały czas trwa nabór – można składać wnioski o pożyczkę!