Pierwsze spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES za nami

Dodano: 2020-12-30

W dniach 10 oraz 14-15 grudnia 2020 odbyło się pierwsze z cyklu 5 spotkań sieciujących dla kadry kierowniczej OWES, organizowanych rotacyjnie przez wykonawców projektów Makroregionalnych w ramach projektów mających na celu podnoszenie kompetencji kadr OWES.   Spotkanie to odbyło się w ramach Projektu Podnoszenie kompetencji kadr OWES w Makroregionie IV a jego wykonawcami były: Fundacja Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland oraz Fundacja Fundusz Współpracy.

FFW w ramach relizacji tego zadania odpowiadała za merytoryczne opracowanie programu wydarzenia (we współpracy z OWES, DES i Partnerem Projektu), a także za nawiązywanie kontaktów z ekspertami/wykonawcami. We współpracy z moderatorami spotkania zatrudnionymi przez OIC POland, FFW przygotwała raport ze spotkania, który jest dostępny TUTAJ.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem ze spotkania zawierającym program, przebieg a przede wszystkim wnioski ze spotkania i rekomendacje, które mogą dzięki zaangażowaniu OWES, być podstawą dalszych wspólnych działań. 

Dziękujemy uczestnikom, ekspertom oraz moderatorom za udział w ogólnopolskim spotkaniu i  pozostajemy do Państwa dyspozycji.