Podpisanie pierwszej umowy grantowej w ramach projektu Dostępna Szkoła

Dodano: 2021-08-31

31 sierpnia w Wieluniu podpisana została umowa grantowa rozpoczynająca proces dostosowania dwóch szkół do standardów dostępności zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły.

Grant wysokości 1 350 000 zł zostanie przekazany Starostwu Powiatowemu w Wieluniu, które jako organ prowadzący szkoły przeznaczy te środki na dostosowanie szkół: 

  • Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu, 

  • Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
    w Gromadzicach 

W imieniu Starostwa umowę podpisali starosta Marek Kieler oraz wicestarosta Krzysztof Dziuba, operatorów projektu reprezentował Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy Tomasz Jegier.

Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, realizującym program Dostępność Plus, w ramach którego zorganizowano konkurs grantowy Dostępna Szkoła.

Projekt Dostępna Szkoła realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus” przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wszystkich typów wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

Jego główną osią jest opracowany Model Dostępnej Szkoły, który określa standardy w różnych obszarach. A drugim zadaniem jest jego przetestowanie w szkołach. Na ten cel zostało przeznaczone blisko 60 mln zł, które w formie grantów zostaną przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły. 

Model Dostępnej Szkoły
Dokument ten opracowywany został przez ekspertów z zakresu dostępności z całej Polski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz promowania edukacji włączającej w Polsce. Model uwzględnia cztery obszary działania:

  • wymiar architektoniczny

  • wymiar techniczny

  • wymiar edukacyjny i społeczny

  • wymiar proceduralny i organizacyjny

Więcej informacji: 

www.dostepnaszkola.info
www.model.dostepnaszkola.info

 

Film prezentujący Szkoły z Głogowa, które równolegle podpoisały umowę grantową