Podsumowanie 1,5 miesiąca naboru wniosków o pożyczkę

Dodano: 2018-03-14

Po półtora miesiąca od otwarcia drugiego naboru wniosków w projekcie „Pożyczki na kształcenie” można jednoznacznie stwierdzić: Polacy chcą się dokształcać! Zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a także rozwijaniem zainteresowań jest bardzo wysokie, a atrakcyjna – bez kosztowa forma ich finansowania ułatwia ten proces.

W ramach uruchomionego w zeszłym roku projektu „Pożyczki na kształcenie” na początku lutego został ogłoszony drugi nabór wniosków o preferencyjne pożyczki z częściowym umorzeniem. W jego ramach osoby dorosłe (pracujące, samozatrudnione i pozostające bez pracy) mogą ubiegać o pożyczkę do 100 tys. zł na sfinansowanie wybranych przez siebie studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwających nie dłużej niż 24 miesiące. Przez 1,5 miesiąca zainteresowani zarejestrowali w systemie on-line ponad 1660 wniosków, z czego 673 z nich zostały już złożone, pozytywnie rozpatrzonych zostało już 267 wniosków.

Pożyczki są nieoprocentowane i nie są związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Pożyczki mogą finansować cały koszt szkolenia/studiów. Okres spłaty wynosi do 3 lat – spłaty są dokonywane w równych ratach miesięcznych. Środki są przekazywane bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy kształcenia. Ukończenie studiów lub kursu stanowi podstawę do umorzenia 20% pożyczki. W praktyce oznacza to brak obowiązku spłaty ostatnich rat pożyczki. W przypadku osób pozostających bez pracy, które w trakcie szkolenia lub po jego zakończeniu podejmą zatrudnienie lub osób o dochodach poniżej średniej krajowej, umorzeniu może podlegać 25% pożyczki.
W ramach pierwszego naboru, który otwarty był we wrześniu 2017 r. złożonych zostało prawie 1.700 wniosków o łącznej wartości 13 mln zł. Przyznano ponad 1000 pożyczek. Warto również podkreślić, że przyznano już ponad 100 umorzeń - tj. umorzono spłatę 20 lub 25% wartości pożyczki.

Finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 projekt „Pożyczki na kształcenie” realizowany jest od czerwca 2017 r. przez partnerstwo Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i Fundacji Fundusz Współpracy . Projekt jest pilotażem nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Jest to zarazem jeden z pierwszych w Polsce przykładów nowej formy wykorzystywania środków UE – pomocy zwrotnej. Drugi nabór będzie trwał do 31 maja br. lub do wyczerpania środków.