Podsumowanie roku w projekcie Dostępna Szkoła

Dodano: 2021-12-29

Za nami kolejny rok realizacji projektu „Dostępna szkoła”. Trwająca pandemia przysporzyła nam wielu wyzwań, ale praca w projekcie szła pełną parą. Prowadziliśmy dwie tury rekrutacji dla organów prowadzących szkoły podstawowe – kontynuowaliśmy pierwszą ogłoszoną w 2020 r. i rozpoczęliśmy drugą. W drugiej edycji zgłosiło się do nas ponad 120 organów prowadzących. Większość z nich to jednostki samorządu terytorialnego, ale były także organizacje społeczne.  Komisja oceniająca miała pełne ręce roboty przeprowadzając ocenę formalną, a następnie merytoryczną.

Mimo ogłaszanych co jakiś czas krótkich lockdownów nasz Partner Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa objechał kraj wzdłuż i wszerz, pokonując 20 037 km (połowa obwodu Ziemi!) i odwiedzając 123 szkoły podstawowe, aby przeprowadzić audyty dostępności. W tym trudnym czasie przygotowali ponad 120 raportów poaudytowych. 

 

 

Były momenty, gdy infolinia (trzy skrzynki mailowe, cztery nr telefoniczne) rozpalała się do czerwoności. Zainteresowane organy oraz szkoły pisały i dzwoniły, chcąc dowiedzieć się szczegółów dot. udziału w projekcie, przygotowania wniosku rekrutacyjnego, harmonogramu rzeczowo-finansowego lub wyjaśnić jakieś zagadnienia zawarte w raporcie poaudytowym.

Były też pierwsze wymierne sukcesy! Podpisaliśmy z 13 organami prowadzącymi, z pierwszej tury rekrutacji, umowy o powierzenie grantu na kwotę ponad 16 700 000 złotych i liczymy, że z początkiem nowego roku zostaną podpisane kolejne. 

Worek z pieniędzmi jest jeszcze prawie pełen, dlatego czeka nas intensywna praca w nadchodzącym roku. Zakończymy rekrutację i audyty w szkołach, podpiszemy umowy o grant z wnioskodawcami zakwalifikowanymi z II tury rekrutacji i będziemy czuwać i wspomagać naszych uczestników w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu jaki sobie wyznaczyliśmy - by szkoły stawały się dostępne.

____

Projekt „Dostępna szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym,  edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur i przetestowanie go w 60 szkołach w całej Polsce. Na ten cel przeznaczymy 40 mln zł, które zostaną przekazane w formie grantów.

Wsparciem będą objęte w szczególności podmioty z mniejszych ośrodków, oraz podmioty, które uczestniczyły w monitoringu Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

www.dostepnaszkola.info

facebook.com/DostepnaSzkola