Polish-Ukrainian Startup Bridge - Polski model pomocy

Dodano: 2021-06-23

W 2018 roku, w ramach inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej” zainicjowano działanie pod nazwą „Wsparcie dla ukraińskich mikro i MŚP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up” funkcjonujące pod marką projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge. Projekt został zrealizowany przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) – organizację, która od 30 lat działa w celu wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego Polski, a także na rzecz wspierania państw objętych Polską pomocą rozwojową.

Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) to projekt adresowany do ukraińskich startupów, wynalazców i innowatorów, jak również do polskich inwestorów i funduszy inwestycyjnych. Głównym jego celem była identyfikacja najlepszych pomysłów biznesowych podczas meetupów regionalnych na Ukrainie. Następnie akceleracja startupów w trakcie szkoleń prowadzonych przez doświadczonych ekspertów z Polski oraz umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami funduszy Venture Capital. Ponadto autorzy wyłonionych podczas meetupów regionalnych projektów mieli szansę zaprezentować swoje pomysły biznesowe na podsumowującej działania PUSB dorocznej konferencji Kyiv Tech Hub w Kijowie. Do udziału w wydarzeniu można było zgłosić się również poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie projektu – startupbridge.eu. Wyróżnione projekty otrzymały nagrody pieniężne i rozwojowe – zarówno od organizatora konkursu, jak i jego partnerów. 

Regionalne meetupy

W ciągu trzech lat istnienia projektu zorganizowano 17 meetupów regionalnych w największych miastach biznesowo-akademickich Ukrainy, w tym we Lwowie, Odessie, Winnicy, Żytomierzu, Dnipro, Chmielnickim, Kijowie, Czernihowie, Mikołajowie, Równym oraz Charkowie. W ramach wspomnianych spotkań ukraińskie projekty innowacyjne miały okazję zaprezentować swoje pomysły przed polskimi inwestorami oraz uczestniczyć w spotkaniach B2B z przedstawicielami polskich funduszy VC. Ponadto przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje o szansach i możliwościach, jakie oferuje polski ekosystem innowacji i funduszy VC ukraińskim startupom i projektom badawczo-rozwojowym. Łącznie wzięło w nich udział ponad 1000 osób. Wszystko to przy współpracy z ukraińskimi instytucjami na szczeblu rządowym i regionalnym, które wniosły swój wkład w rozwój młodych innowatorów.

Wsparcie doświadczonych mentorów

W ramach projektu PUSB powstała także sieć mentorów, którzy tylko w 2020 roku przeprowadzili ponad 300 indywidualnych sesji szkoleniowych. Na przestrzeni trzech ostatnich lat zespół PUSB współpracował z ponad 400 startupami, z których najbardziej perspektywiczne projekty miały co najmniej jedno lub dwa spotkania z mentorami projektu lub Centrum Wsparcia Startupów funkcjonującym w ramach projektu. Z kolei pełnowymiarowym wsparciem mentorskim zostało objętych około 150 ukraińskich projektów innowacyjnych.

Nasi mentorzy to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prawa, wystąpień publicznych czy też marketingu. Wspierali oni założycieli startupów odpowiednio do fazy rozwoju projektu oraz ich potrzeb począwszy od doradztwa w zakresie modelu biznesowego, umiejętności prezentacji, aż po próbę znalezienia finansowania – wskazał Tomasz Jegier, prezes zarządu FFW.

Konferencja Kyiv Tech Hub

Obok spotkań regionalnych czy też sesji mentorskich nie bez znaczenia pozostaje także wsparcie finansowe. Suma nagród, jaką otrzymali od nas finaliści konferencji Kyiv Tech Hub, która już na trwale wpisała się na mapę istotnych wydarzeń startupowych w obu krajach, wyniosła 120 tysięcy złotych. Dużą satysfakcję sprawia nam to, że wspierane przez nas projekty są doceniane również w Polsce, czego przykładem jest startup TechNovator, finalista Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 – mówi Krzysztof Grochowski, ekspert wiodący i pomysłodawca projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge.

Udział w wydarzeniach brały projekty działające w obszarach takich jak internet rzeczy, e-commerce, fintech, medtech, gaming, AI, agritech oraz inne. Jeden ze zwycięzców wydarzenia w 2018 roku – spółka Dynamic Air Cooling (DAC) – aktywnie działa na polskim rynku i otrzymała publiczne finansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do czwartej edycji konferencji Kyiv Tech Hub, która miała miejsce w październiku 2020 roku, zgłosiło się do nas ponad 60 projektów z całej Ukrainy, z czego do finału wybraliśmy 20 z nich. Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele funduszy VC oraz Fundacji Fundusz Współpracy oceniało startupy na podstawie takich kryteriów jak potencjał biznesowy, skalowalność, kompetencje i kompletność zespołu, ale i sam sposób prezentacji przedsięwzięcia – zaznaczył Krzysztof Grochowski.

Organizatorzy konferencji Kyiv Tech Hub stawiali również na wartościowy networking, w tym spotkania one2one przy wyznaczonych stolikach. Czwarta edycja wydarzenia przyniosła nowy rekord. Dzięki specjalnemu narzędziu do umawiania spotkań startupy miały okazję do nawiązania kontaktów z 9 funduszami Venture Capital z Polski. Wśród nich byli przedstawiciele Simpact VC, bValue VC, ValueTech Seed, EdTechHub Ventures, SPINAKER Alfa, Shape VC, SMOK Ventures, Impera Alfa oraz AgriTech Hub VC. W 2020 roku odbyły się 54 takie spotkania. Pozwoliło to uczestnikom poznać się lepiej i nawiązać cenne partnerstwa biznesowe, rozpocząć negocjacje inwestycyjne, czy zebrać informację zwrotną na temat swoich rozwiązań.

Dotychczasowe działania wyposażyły dziesiątki zespołów startapowych w wiedzę, która pozwoli im z jednej strony – szybciej rozwijać firmę, lepiej zarządzać finansami, nie popełniać czasem kosztownych błędów początkujących przedsiębiorców, a z drugiej – skuteczniej komunikować się zarówno z rynkiem, jak i z potencjalnymi inwestorami.

Najcenniejszym doświadczeniem w projekcie była dla mnie możliwość poznania ludzi z ukraińskiej branży startupowej – i to zarówno z instytucji, jak i samych twórców pomysłów. Budujące było patrzeć na zaangażowanie młodych przedsiębiorców z Ukrainy przy kreowaniu swoich idei – to jak potrafią wykorzystać ograniczone zasoby i poradzić sobie z nieznanymi innym trudnościami, by osiągnąć zamierzone cele – mówi Łukasz Wawak, menadżer projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge


Plany na przyszłość

W nowym projekcie Polskiej Pomocy Rozwojowej 2021-2023 pt. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów” MFiPR zamierza kontynuować projekt PUSB, rozszerzać zakres wsparcia dla ukraińskiej branży startupowej i ekosystemu innowacji ze względu na ogromny potencjał ukraińskich mikro- i małych przedsiębiorstw technologicznych.

Bardziej efektywne dotarcie do najlepiej rozwiniętych projektów w fazie pre-seed i seed, które swoim modelem biznesowym będą mogły wpasować się do polskiego rynku, to jedno z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed organizatorami projektu. Kolejne jest utrzymanie pozycji w awangardzie wsparcia dla MŚP i startupów, rozumiane jako dostarczanie najlepszej jakości wiedzy i doświadczenia poprzez szkolenia mentorów PUSB. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że od momentu uruchomienia projektu w 2018 roku pojawiło się wiele alternatywnych i konkurencyjnych programów z innych państw. Trzecia ważna kwestia to podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowej współpracy z partnerami publicznymi na szczeblu lokalnym i organizacjami komercyjnymi – tak, by wykorzystywać efekt synergii we wspólnych celach.

___

*Artykuł przygotowany na potrzebę podsumowania projektu dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, program Polish Aid