Posiedzenie Rady Fundacji

Dodano: 2021-02-04

W piątek, 29. stycznia, w naszej siedzibie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Fundacji Fundusz Współpracy. 

Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył Waldemar Buda – Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Rada zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd Plan działalności na rok 2021. Głównym przedmiotem rozmów były projekty w trakcie realizacji i planowane do podjęcia w br., jednak posiedzenie stało się również okazją do omówienia perspektyw rozwoju Fundacji. 

Rada wprowadziła także zmiany w Statucie Fundacji, które pozwolą na organizację kolejnych posiedzeń również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pełny skład Rady Fundacji dostępny jest tutaj.