Posumowanie konferencji "Dostępna Szkoła - szkoła dla każdego"

Dodano: 2020-10-02

1 października odbyła się konferencja otwierająca projekt Dostępna Szkoła, na której ogłoszony został termin pierwszego naboru i szczegóły dotyczące warunków rekrutacji.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy - operatora projektu oraz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego - partnera w projekcie. O znaczeniu i potrzebie realizacji tego projektu mówiła również w swym wystąpieniu minister Małgorzata Jarosińska-JedynakMinisterstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zarejestrowane wydarzenie można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=L2447yWjJGA

Projekt Dostępna Szkoła to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest likwidacja barier w obszarze dostępności w szkołach podstawowych. Na ten cel przeznaczono 40 mln zł, które zostaną przekazane w formie grantów organom prowadzącym szkoły. Pierwszy nabór wniosków startuje 22 października br.