Poznaj 4 najlepsze projekty Śląskiej Przestrzeni Innowacji

Dodano: 2024-02-16

W ubiegłym roku zakończył się  projekt „Śląska Przestrzeń Innowacji”, który Fundacja Fundusz Współpracy realizowała wspólnie z Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS. Projekt ten był inkubatorem innowacji społecznych działający w formule innowacji na zamówienie. Co to właściwie oznacza?

Cały proces rozpoczęliśmy od mapowania potrzeb i wyzwań społecznych lokalnych i regionalnych instytucji, organizacji pozarządowych, firm, samorządów na terenie województwa śląskiego. W kolejnym kroku, dla każdego zapotrzebowania wyszukiwaliśmy innowatora, a następnie zaprojektowaliśmy usługę w duchu service design. W ramach inkubatora przetestowaliśmy 40 mikro innowacji, a 4 najlepsze otrzymały dodatkowe wsparcie na rozwój. Poznajcie je bliżej!

E-care

To innowacja pomagająca w zorganizowaniu komplementarnych e-usług asystenckich i opiekuńczych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Taka dodatkowa forma wsparcia daje wiele korzyści: pozwala zredukować liczbę dojazdów do/od klienta, zwiększa dostępność cyfrową i pozwala optymalizować usługi.

Wypracowany model E-care pomaga wprowadzić, zorganizować i realizować zdalne usługi asystenckie tak, aby zapewnić komfort i efektywność kadry oraz klientów.

Model składa się z:

  • warsztatów kokreacji

  • audytu

  • szkolenia kadry

  • wprowadzenia i monitoringu e-usługi.

Pobierz model: Model-E-care-FINAL.pdf (przestrzeninnowacji.pl)

I zobacz, jak może wyglądać jego wdrożenie: e-Care - rozwój białych miejsc pracy (youtube.com)

Cenny Plastik

Ta innowacja pozwala doświadczyć niezwykłego oblicza recyklingu. „Cenny Plastik” to społeczna pracownia recyklingowa, bazująca na globalnej inicjatywie „Precious Plastic”. Projekt ten pozwala na stworzenie w przestrzeni miejskiej miejsca, gdzie mogą współpracować lokalna społeczność, samorząd, organizacje pozarządowe i biznes. To w niej łączy się edukacja ekologiczna z unikatowym rodzajem rzemiosła. Odbiorcy mogą sami stworzyć swój własny przedmiot i doświadczyć realnych korzyści z recyklingu.

Na innowację składa się zarówno model, jak i produkty w postaci materiałów edukacyjnych, instrukcji prowadzenia pracowni recyklingu oraz strony internetowej.

Więcej na stronie: Cenny Plastik – Cenny Plastik Precious Plastic

Zobacz, jak wygląda ta inicjatywa: Cenny Plastik (youtube.com)

Pomóż ogrzać sąsiada

Ubóstwo energetyczne to problem, który zagraża wielu osobom. Gminom brakuje odpowiednich narzędzi, aby zdiagnozować skalę zjawiska w celu zaoferowania pomocy. Innowacja „Pomóż ogrzać sąsiada” pozwala dotrzeć do osób z grup zagrożonych, które potrzebują pomocy. Ten kompleksowy system wsparcia dostarcza gminom zarówno narzędzi, jak i materiałów informacyjnych. Pomaga połączyć siłę sąsiedzkiej perspektywy z możliwościami pracowników instytucji.

Dowiedz się, czym jest ubóstwo energetyczne: Pomóż ogrzać sąsiada (youtube.com)

Zobacz, na czym polega innowacja: Wspieramy gminy w walce z ubóstwem energetycznym (youtube.com)

Więcej na stronie: Pomóż ogrzać sąsiada (ogrzejsasiada.pl)

Eduważność

Wiele badań wskazuje na pogarszający się dobrostan psychologiczny wśród młodzieży. Jednym z rozwiązań, które może zniwelować ten problem, jest praktyka uważności pomagająca w skupieniu się na „tu i teraz”. 

Eduważność to innowacja pozwalająca wprowadzić uważność w każdej szkole ponadpodstawowej. Dostarcza materiały i narzędzia w postaci lekcji online, ogólnodostępnego projektu Kącika Uważności, Uważnego Zeszytu (narzędzie do autorefleksji i monitorowania postępu). Wprowadzenie uważności przynosi wiele wymiernych korzyści, zarówno dla uczniów, jak i kadry, np. wspomaga redukcję stresu i ułatwia komunikację.

Zobacz, na czym polega projekt: EDUważność — Wprowadzamy uważność do Twojej szkoły! (youtube.com)

Sprawdź platformę: EDUważność – Uważność w Twojej Szkole! (eduwaznosc.pl)

Jesteśmy przekonani, że każdy z tych pomysłów może przyczynić się do zmiany świata na lepsze!