Projekt "Social(i) Makers" został zatwierdzony do dofinansowania

Dodano: 2017-03-30

Na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach priorytetu 1: Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive” programu Interreg Central Europe, znalazł się projekt “Social(i) Makers”, którego Fundacja Fundusz Współpracy będzie współrealizatorem.

W projekcie udział bierze 14 organizacji z 7 krajów tj. Austria, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Słowacja, Słowenia. Budżet projektu to 4,8 mln EUR. Okres realizacji został zaplanowany na i 3 lata.

Liderem partnerstwa jest włoska organizacja Democenter Foundation (Innovation Centre). Projekt ma na celu wspieranie krajów Europy Środkowej w rozwoju innowacji społecznych poprzez działania edukacyjne kierowane do potencjalnych uczestników i twórców innowacji tj: inwestorzy, przedsiębiorcy, administracja publiczna i zwykli obywatele. W projekcie wykorzystane zostaną narzędzia stosowane w strategiach inteligentnych specjalizacji do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych.

Projekt zakłada stworzenie ponadnarodowego programu edukacyjnego, którego celem będzie kształcenie innowatorów w ramach Akademii Projektowania Innowacji Społecznych. Przy wykorzystaniu nowatorskiego pakietu narzędzi i metod, uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć i wdrażać innowacyjne przedsięwzięcia, a także jak kreować tzw. Inwestycje wpływu społecznego (impact investing), biznes społeczny, politykę dot. innowacji społecznej i zaangażowanie społeczne. Nabyte umiejętności będą testowane w praktyce, poprzez zainicjowanie działań pilotażowych w skali lokalnej i ponadnarodowej. Wynikiem tego będzie utworzenie ponadnarodowego środowiska innowatorów społecznych w Europie Środkowej.