Przedstawiciele FFW na Komitecie Sterującym projektu w Kiszyniowie

Dodano: 2015-10-29

W dniu 15 października 2015 w Kiszyniowie odbył się Komitet Sterujący projektu "Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego". W spotkaniu odbywającym się pod przewodnictwem Komisji Europejskiej uczestniczyli przedstawiciele  wszystkich państw uczestniczących w projekcie.

Program obejmuje czteroletni cykl działań, mających na celu transfer wiedzy, standardów i dobrych praktyk z krajów UE do krajów Partnerstwa Wschodniego w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Projekt finansowany przez Komisję Europejską ma służyć także zacieśnieniu współpracy organów ścigania UE i EaP, a także wsparciu współpracy w ramach samych państw EaP.

W skład konsorcjum wchodzą instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, Finlandii i Litwy. Projekt finansowany jest z programu Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa a jego Beneficjentami są państwa Partnerstwa Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina. Głównym celem projektu, jest zwiększenie współpracy w walce  ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną pomiędzy policjami państw Partnerstwa Wschodniego a państwami Unii Europejskiej oraz  współpracy odpowiednich służb wewnątrz Partnerstwa Wschodniego.