Przyszłość społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Dodano: 2014-12-10

W dniach 3 i 4 grudnia 2014 w Warszawie, odbyła się konferencja „Przyszłość społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych” organizowana przez Fundację Fundusz Współpracy wraz z partnerami Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a także Instytutem Spraw Publicznych.

W ciągu dwóch dni, przedstawiciele administracji samorządowej, centralnej, eksperci ds. ekonomii społecznej, trenerzy klauzul społecznych, instytucje zobowiązane do stosowania Ustawy PZP, a także partnerzy i realizatorzy Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii Społecznej” debatowali nad przyszłością klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Konferencja, pod tytułem „Przyszłość społecznie odpowiedzialnych zamówień społecznych” składała się z dwóch części: 

  • Dyskusji panelowej z udziałem ekspertów i decydentów. W konwencji otwartej debaty dyskutowano nad trzema zagadnieniami zagadnieniami takimi jak: spójność i korelacja aktów prawnych w kontekście przyszłości rynku społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, co wynika z KPRES i Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej (potrzeby i rekomendacje), aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.
  • Podsumowania rezultaty działań projektu - ogólnopolskiej akcji upowszechniania, w formie seminariów adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego, możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz prezentacji dobrych przykładów stosowania klauzul społecznych przez zamawiających oraz wykonawców (panel praktyków).

Podczas dyskusji panelowych  zastanawiano się nad określeniem grup de faworyzowanych, czy klauzule społeczne w zamówieniach publicznych są i mogą być skutecznym instrumentem rozwoju gospodarki regionalnej, jakie istotne kwestie powinny być uwzględnione w przepisach innych ustaw, aby stosowanie klauzul wpływało jak najkorzystniej środowisk lokalnych oraz osób objętych wsparciem czy też jakie kryteria społeczne wykorzystywać jako kryteria oceny ofert. Szukano odpowiedzi na pytanie jak efektywnie stosować klauzule społeczne, jak przełamywać bariery i obawy jst przed ich stosowaniem. Podkreślano konieczność wykazywania aktywnej postawy i woli przez władze samorządowe różnych szczebli a także konieczność prowadzenia działań edukacyjnych i upowszechniających.

W części poświęconej  podsumowaniu rezultatów działań w projekcie, omówiono, prowadzone przez Fundację Fundusz Współpracy, ogólnopolskie działania edukacyjno - upowszechniające możliwość stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Konferencję zakończył panel praktyków, podczas którego pokazano dobre przykłady stosowania klauzul społecznych w Polsce. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. 

Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.