Regionalne spotkanie sieci ReferNet

Dodano: 2015-05-20

W dniach 14-15 maja w Limassol na Cyprze odbyło się regionalne spotkanie sieci ReferNet. Spotkanie w dużej mierze było poświęcone zmianom w Cedefopie, który w Komisji Europejskiej przeszedł spod zwierzchnictwa Departamentu Edukacji i Kultury (DG Education and Culture) pod zwierzchnictwo Departamentu Zatrudnienia (DG Employment), a także idącym za tym zmianom w planie pracy sieci ReferNet na 2015 rok.

W związku z tym, omawiano przygotowywany w maju przez członków sieci kwestionariusz dotyczący mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz artykuł o nauczycielach i trenerach, który będzie następnym zadaniem Sieci. Postanowiono też, że aktualizacja Raportu Krajowego o Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym zostanie przeniesiona na przyszły rok, co oznacza, że raport z 2014 roku był ostatnim przygotowanym w ramach obecnej umowy ramowej. W połowie roku będzie ogłoszony konkurs na następną umowę ramową dla członków sieci, jednakże szczegóły konkursu nie są jeszcze znane. Fundacja Fundusz Współpracy będzie się ubiegać o kontynuację członkostwa w Sieci.