RSI: Akademia Innowacji – kurs on line nt. innowacji społecznych na obszarach wiejskich i peryferyjnych

Dodano: 2021-03-01

Pod koniec stycznia 2021 r. wspólnie z partnerami projektu CERUSI uruchomiliśmy na platformie Skyrocket „RSI: Akademię Innowacji” – kurs online dedykowany innowatorom, przedsiębiorcom społecznym oraz wszystkim tym, którzy chcą poszerzać wiedzę nt. wdrażania innowacji społecznych na obszarach wiejskich oraz peryferiach miast. Kurs będzie dostępny do końca lutego 2022 r.

Kurs „RSI: Akademia Innowacji” składa się z 5 modułów tematycznych:

 1. Wzmacnianie i rozwój obszarów wiejskich i peryferyjnych
 2. Identyfikowanie potrzeb lokalnej społeczności
 3. Projektowanie modelu biznesowego
 4. Projektowanie pomiaru efektów innowacji społecznej
 5. Projektowanie działalności przyjaznej dla środowiska i społeczeństwa

W ramach Akademii uczestnicy uzyskują bezpłatny dostęp do wywiadów z ekspertami, wielu narzędzi zaprojektowanych przez specjalistów, praktycznych porad i przykładów innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w Europie, quizów podsumowujących zdobytą wiedzę, a także możliwość uzyskania imiennego certyfikatu po zakończeniu wszystkich 5 modułów. Kurs to efekt międzynarodowej współpracy, a jego dodatkową zaletą jest możliwość nauki w siedmiu językach – polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, czeskim, słowackim oraz słoweńskim.

Aby wziąć udział w kursie, wystarczy założyć konto na platformie Skyrocket. Podczas rejestracji należy pamiętać, aby w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć „RSI Academy”.

 


MODUŁ 1 - WZMACNIANIE I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I PERYFERYJNYCH

Pierwszy moduł jest wprowadzeniem do kursu RSI: Akademia Innowacji i ma na celu zainspirować uczestników do rozwoju własnej idei innowacji społecznej, lepszego zrozumienia metodologii kursu oraz analitycznego spojrzenia na wyzwania, a następnie zestawienia ich z lokalnymi uwarunkowaniami.

W Module 1 uczestnicy mogą posłuchać m.in. opinii ekspertów nt. „Metodyki wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych” i poznać „Ganz.Kultur” – centrum kultury w północno-wschodniej Brandenburgii, w którym przyjezdni z dużych ośrodków miejskich, takich jak Berlin, nawiązują współpracę z lokalną społecznością.

Film wprowadzający


MODUŁ 2 - IDENTYFIKOWANIE POTRZEB LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

W module 2 uczestnicy zapoznają się ze sposobem tworzenia innowacji społecznych odpowiadających na konkretne potrzeby i wartości.

 • Przedsiębiorcy społeczni lub intraprzedsiębiorcy znajdą tu wskazówki, jak zbudować elastyczny i oszczędny model projektowania i rozwoju.
 • Inwestorzy dowiedzą się, na co zwracać uwagę przy rozpoznawaniu przedsiębiorstw społecznych i inicjatyw, które mają realny wpływ społeczny oraz wykazują trwałość rezultatów.
 • Decydenci odkryją wskazówki przydatne do tworzenia programów ukierunkowanych na wybieranie innowacyjnych rozwiązań pochodzących ze społeczności, którymi zarządzają i skalowania ich na poziomie systemowym, unikając błędnych inwestycji.
 • Mieszkańcy obszarów wiejskich lub peryferyjnych, którzy chcą mieć wpływ na rozwój społeczny swojego regionu, dowiedzą się, jak przedstawiać inwestorom konkretne potrzeby swojej społeczności oraz jak współuczestniczyć w realizowaniu ich projektów.

W Module 2 m.in. wykłady nt. „Design thinking” oraz energii odnawialnej i technologii wspierającej osoby z niepełnosprawnościami.

Film wprowadzający


MODUŁ 3 - PROJEKTOWANIE MODELU BIZNESOWEGO

Podczas lekcji uczestnicy dowiedzą się więcej na temat modelu biznesu społecznego. W module tym szeroko omówione zostały zagadnienia, tj. kluczowe fazy przygotowania przed uruchomieniem biznesu społecznego oraz metody, a także narzędzia pomocne przy wyborze właściwego dla siebie modelu w celu zmaksymalizowania zaangażowania lokalnej społeczności.

W module 3 m.in:

 • Wywiad z Norbertem Kunzem, dyrektorem wykonawczym Social Impact. Głównym tematem rozmowy są podstawy prowadzenia udanego biznesu społecznego.
 • Wywiad z dr Nicole Siebold, która wyjaśnia, jak zaprojektować społeczny model biznesowy.

Specjaliści ds. generowania wpływu społecznego przeprowadzą uczestników przez rozwój projektu (na przykładzie wiejskiego sklepu Oskara) i wyjaśnią podstawy Business Model Canvas.

Film wprowadzający


MODUŁ 4 - PROJEKTOWANIE POMIARU EFEKTÓW INNOWACJI SPOŁECZNEJ

W module 4 omówione zostały sposoby projektowania i wdrażania systemu, który będzie monitorował i sprawdzał efekty działania innowacji społecznej. Mowa tutaj o skutkach środowiskowych, społecznych i administracyjnych (ang. ESG impact). Dzięki tej lekcji:

 • Innowatorzy społeczni dowiedzą się, jak mieszenie wpływu może znacznie zwiększać skuteczność ich działalności.
 • Inwestorzy poznają podstawowe metody oceniania wpływu, jaki generuje biznes, w który zainwestowali swoje środki.
 • Decydenci otrzymają narzędzia, które są niezbędne do właściwej oceny wpływu interwencji w ramach polityki.

W programie m.in. wykład nt. „Teorii Zmiany” i modelu “I-O-O-I” oraz wywiad z prof. Barbarą Scheck, wykładowcą przedsiębiorczości w szkole biznesu w Monachium.

Film wprowadzający


MODUŁ 5 - PROJEKTOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZYJAZNEJ DLA ŚRODOWISKA I SPOŁECZEŃSTWA

Moduł 5 skupia się na projektowaniu i realizowaniu działalności przyjaznej dla środowiska. Równowaga ekologiczna, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz otwarte innowacje to kluczowe hasła dla tego modułu. Mówiąc dokładniej:

 • Przedsiębiorcy społeczni poznają metody tworzenia projektów bazujące na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz otwartej innowacji.
 • Inwestorzy dowiedzą się, jak  uzyskać informacje na temat równowagi ekologicznej przedsięwzięć społecznych oraz ich osadzenia w lokalnej sieci interesariuszy.
 • Decydenci uzyskają wskazówki, w jaki sposób gospodarka o obiegu zamkniętym i otwarte innowacje mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów.
 • Mieszkańcy, którzy chcą działać na rzecz swojej społeczności, dowiedzą się, co należy zrobić, aby zaangażować partnerów i skorzystać z ich wiedzy, zapewniając zrównoważony rozwój ich projektu.

Film wprowadzający