Rusza nabór ekspertów w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

Dodano: 2017-12-29

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu zatytułowanym: „Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa – forum ekspertów”

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, którego celem jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa. Projekt realizowany jest przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy (FFW).

W ramach forum chcemy omówić i wypracować główne elementy programu szkoleniowego, zgodnie z którym planowane jest przeszkolenie 400 członków, pracowników i wolontariuszy wiejskich organizacji pozarządowych z całej Polski.

Forum ekspertów to działanie otwierające projekt, polegające na:
1. Przedyskutowaniu w gronie ekspertów / praktyków / przedstawicieli NGO wiejskich tematyki barier i dobrych praktyk w zakresie udziału NGO wiejskich w procesie stanowienia prawa w Polsce.
2. Konsultacja ze środowiskiem NGO wiejskich zdefiniowanych w diagnozie obszarów interwencji.
3. Przygotowaniu wstępnych scenariuszy szkoleń.
4. Przygotowaniu grupy trenerów, którzy będą współpracowali przy realizacji szkoleń.

Uczestnikami forum będzie 40 osób reprezentujących środowiska organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast – ekspertów, przedstawicieli organizacji, decydentów oraz mediów.

Udział w forum w charakterze uczestnika jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 12.01.2018r.

Forum ekspertów zaplanowano na 5-6 lutego 2018 r. w Warszawie.

W razie pytań prosimy o kontakt: z Aleksandrą Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy (partner projektu odpowiedzialny za zadanie) lub Juliką Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu): ika.tatur@faow.org.pl