Ruszają "Pożyczki na kształcenie"

Dodano: 2017-06-13

Ministerstwo Rozwoju, podczas konferencji prasowej ogłosiło uruchamienie pilotażu nowego narzędzia pomocy zwrotnej ukierunkowanej na kształcenie. Na realizację tej inicjatywy przeznaczono ponad 50 mln zł, które będą obsługiwane przez dwóch operatorów. Pilotaż jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Fundusz „Pożyczki na kształcenie” realizowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy oraz Fundusz “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Fundusz „Pożyczki na kształcenie”

W ramach Funduszu „Pożyczki na kształcenie” w latach 2017-2020 przeznaczone jest 20 mln złotych na pożyczki na cele edukacyjne. Maksymalna wartość indywidualnej pożyczki to 100 tys. złotych, z czego spłata 25% może zostać umorzona.

Dla kogo pożyczki?
Fundusz „Pożyczki na kształcenie” skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, wnioskujących o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 m-ce. Istotą funduszu jest brak jakichkolwiek dodatkowych kryteriów dla pożyczkobiorców, jak też formy czy tematyki szkolenia lub kursu.

Jak wygląda to w praktyce?
„Pożyczki na kształcenie” w swoim podstawowym założeniu mają być impulsem dla osób które planują rozwój osobisty, ale ze względu na koszty, wahają się z podjęciem decyzji.. Indywidualna osoba, spełniająca podstawowe warunki może ubiegać się o jedną lub kilka pożyczek, których suma nie przekroczy maksymalnej wartość 100 tys. zł w ciągu 3 lat trwania programu. Pożyczki są nieoprocentowanie, i nieobciążone żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Przyznawane są na konkretny cel i mogą stanowić do 100% kosztu szkolenia / kursu / studiów. Mechanizm zwrotny zakłada spłacanie w równych ratach, w cyklu miesięcznym, przy czym minimalna liczba rat (długość spłaty) to 12 miesięcy, a maksymalna to 36 miesięcy.

Przy spełnieniu przez pożyczkobiorcę podstawowych warunków – takich jak np. ukończenie szkolenia, istnieje możliwość umorzenia do 25% wartości pożyczki, które będzie realizowane poprzez zwolnienie ze spłaty ostatnich rat, czyli skrócenie okresu kredytowania.

Rekrutacja do projektu
Start naboru planowany jest na przełomie sierpnia i września 2017 r. Całość procesu aplikacji i udzielenia, a następnie spłaty pożyczki odbywać się będzie przy zminimalizowanym zaangażowaniu i przy uproszczonych formalnościach po stronie potencjalnego uczestnika projektu. Kluczowym elementem procesu będzie system on-line oraz zdalne i elektroniczne przekazywanie dokumentów, co pozwoli na ogólnopolski zasięg oraz minimalizację efektu wykluczenia ze względu na miejsce zamieszkania.

Wszystkie informacje na temat programu, startu rekrutacji, etapów oraz zasad będą dostępne pod adresem www.inwestujwrozwoj.pl

„Ten program ma szanse zmienić reguły gry w obszarze kształcenia ustawicznego. Przełożenie zaufania, ale i odpowiedzialności na uczestnika szkoleń czy kursów, spowoduje, z jednej strony lepsze dopasowanie do oczekiwań ale i motywująco wpłynie na jakość w instytucjach oferujących równe formy kształcenia. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby ten fundusz wyróżniał się prostotą i minimalizmem w zakresie biurokracji, a przede wszystkim maksymalną dostępnością dla wszystkich zainteresowanych” - powiedział Jacek Ostrowski z Fundacji Fundusz Współpracy.