Ruszył projekt "Sukces we własnej firmie"

Dodano: 2016-08-02

Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła nabór do projektu "Sukces we własnej firmie", którego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim.

W ramach " Sukcesu we własnej firmie" 65 uczestników otrzyma bezzwrotną dotację finansową w wysokości do 22 700 zł na założenie własnej działalności gospodarczej.  Dodatkowo młodzi przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie otrzymają wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem firmy w wysokości do 1500 zł miesięcznie wypłacane przez okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać również z indywidualnego wsparcia doradczego wspomagającego prowadzenie działalności gospodarczej np. z zakresu marketingu, czy księgowości.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 30 lat, pozostają bez pracy i są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa Regulamin rekrutacji do projektu „Sukces we własnej firmie” dostępny stronach internetowych www.swwf.pl i www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie.

Serdecznie zapraszamy również do biura projektu na ul. Wólczańską 51 w Łodzi, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach  8:30 – 17:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 8:30-16:00.  Kontakt mailowy: swwf@cofund.org.pl.