Ruszyły prace nad rekomendacjami dla IRP

Dodano: 2016-09-29

We wrześniu pełną parą ruszyła praca nad projektem realizowanym w ramach POWER przez Dział Projektów Edukacyjnych, pt. „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim”. Rekomendacje te mają zostać wypracowane przez stworzone specjalnie w tym celu partnerstwo (przy wsparciu grona ekspertów) i rozesłane do IRP do końca 2016 roku. 
 

Zawiązane na potrzeby projektu partnerstwo, któremu nadano nazwę „Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych”, ukonstytuowało się podczas spotkania, które miało miejsce 15 września w siedzibie Fundacji. W skład Partnerstwa wchodzą instytucje związane z rynkiem pracy, edukacją, pomocą społeczną oraz trudną młodzieżą, m.in.: PUP w Siedlcach, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W ramach prac odbyło się również spotkanie ekspertów zatrudnionych w projekcie. Uzgodnili oni zakres prac nad raportem „Sytuacja osób młodych w województwie mazowieckim – diagnoza z perspektywy systemu edukacji, rynku pracy oraz funkcjonujących form i obszarów wsparcia”, który przedstawią Partnerstwu już na początku października. Powstanie ostatecznej wersji rekomendacji planowane jest na koniec listopada, tak by po redakcji i wydruku rozesłać je w okresie świątecznym do IRP. W trakcie obydwu spotkań goście mogli skosztować posiłków, które specjalnie na tę okazję przygotowała Spółdzielnia Socjalna "Wola" z Warszawy.