Śląska Przestrzeń Innowacji - nabór fiszek zakończony. Przedstawiamy wyniki oceny formalnej.

Dodano: 2021-03-23

17 marca br. zakończył się nabór zgłoszeń na innowacje społeczne w projekcie Śląska Przestrzeń Innowacji. Łącznie, w ciągu 6 tygodni naboru zgłoszone zostało aż 101 pomysłów! Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną. To znakomity wynik, który podkreśla jak ważne społecznie i potrzebne jest podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców w różnych obszrach.

Najwięcej, bo aż 64 fiszki wpłynęły od osób prawnych, 21 od osób fizycznych a 16 od grup nieformalnych. 62 fiszki (61%) zostały złożone w odpowiedzi na konkretne wyzwanie z listy wyzwań w projekcie.

Wszystkie zgłoszone fiszki pozytywnie przeszły ocenę formalną. Poniżej prezentujemy wyniki w tabeli: https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/wp-content/uploads/2021/03/21_03_24_SPI_wyniki-oceny-formalnej-I-rekrutacja.pdf

Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna, która powinna się zakończyć do 18 kwietnia. Wtedy opublikowane zostaną wyniki I etapu rekrutacji.

Nabór na najciekawsze innowacje społeczne na Śląsku realizowany jest w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji przez Fundację Fundusz WspółpracyCentrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. To 3-letnie przedsięwzięcie, którego celem jest zaangażowanie mieszkańców Śląska w rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się na co dzień i zaszczepienie w nich przekonania, że innowacje to często proste rozwiązania w zasięgu ich możliwości.

Więcej o projekcie na stronie https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/