Śląska Przestrzeń Innowacji - wyzwania wybrane!

Dodano: 2021-01-20

W projekcie Śląska Przestrzeń Innowacji zakończyliśmy proces zbierania i wyboru tzw. wyzwań, odnoszących się do konkretnych problemów dotyczących mieszkańców Śląska. Spośród 70 propozycji, jakie wpłynęły do organizatorów - Rada Partnerów projektu - wybrała 34 wyzwania, które stanowić będą punkt wyjścia do dalszych działań na rzecz wypracowania innowacyjnych rozwiązań.

Wyzwania dotyczą różnorodnych obszarów, wpisujących się w założenia projektowe. Najwięcej, bo aż nieco ponad 1/3 wybranych zgłoszeń dotyczy tzw. "białych miejsc pracy", związanych ze służbą zdrowia i zawodami opiekuńczymi. Kolejne miejsca zajmują obszary dotyczące problemu rewitalizacji miast w wymiarze społecznym oraz te związane z "zielonymi miejscami pracy". Na liście wyzwań nie zabrakło również tych dotyczących problematyki depopulacji w regionie, społecznych skutków ubóstwa energetycznego oraz zatrudnienia grup wykluczonych, w tym osób 50+.

Istotą projektu Śląska Przestrzeń Innowacji jest zidentyfikowanie wyzwań z którymi borykają się mieszkańcy Śląska oraz włączenie ich do aktywnego działania na rzecz projektowania a następnie wdrożenia i przetestowania innowacyjnych rozwiązań. Kolejnym krokiem w projekcie będzie zatem wybór najlepszych propozycji rozwiązań, które odpowiadać będą na zgłoszone wcześniej wyzwania.

Nabór na najciekawsze pomysły rozpocznie się na początku lutego i trwać będzie do połowy marca. Na najlepsze pomysły czekają granty w wysokości do 45 tys. zł Szczegółowe informacje i harmonogram naboru zostanie opublikowany wkrótce na stronie https://slaska.przestrzeninnowacji.pl

Projekt jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.