Social Impact Vouchers - strategia biznesowa

Dodano: 2020-06-19

Efektem intensywnych prac z ostatnich kilku tygodni jest wypracowana strategia wprowadzenia i rozwoju na polskim rynku funduszu typu social impact fund wspierającego rozwój kompetencji IT wśród kobiet, które chcą wrócić na rynek pracy.

Opracowany dokument prezentuje model biznesowy, w tym krótko i długoterminowe cele strategiczne. Dookreślono w nim także grupy docelowe i interesariuszy projektu. Szczegółowo omówiony został proces działania instrumentu, zarówno z punktu widzenia kandydatek=kobiet wracających na rynek pracy, jak również ich potencjalnych pracodawców.

Aby w Polsce móc skutecznie zrealizować założenia systemu voucherów, który pomoże kobietom wrócić do aktywności zawodowej, konieczne jest:

  • stworzenie sieci partnerów wspierających program;
  • opracowanie łatwego i przyjaznego systemu uczestnictwa w programie;
  • zaprezentowanie uczestniczkom atrakcyjnych ofert pracy i umożliwienie im zdobycia kompetencji, na które jest zapotrzebowanie;
  • opracowanie programu szkoleniowego, który odpowiada dokładnie na potrzeby pracodawców;
  • coaching i wsparcie, które pozwolą kandydatkom poczuć się dobrze w nowej rzeczywistości.

 


Social Impact Vouchers (SIV) to międzynarodowy projekt, którego głównymi założeniami są: wsparcie osób nieaktywnych zawodowo i pilotaż innowacyjnych narzędzi na rynkach pracy w 8 krajach partnerskich – Polsce, Austrii, Czechach, Niemczech, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.