Social(i)Makers – podsumowanie działań w 2018

Dodano: 2019-01-31

Poprzez działania zrealizowane w ramach projektu Social(i)Makers w 2018 r. udało się dotrzeć do 5246 osób zainteresowanych tematyką innowacji społecznych. Polskimi partnerami projektu są Fundacja Fundusz Współpracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Akademia Innowacji Społecznych (ang. Social Innovation Academy)

Akademia Innowacji Społecznych to inicjatywa, której podstawowym zadaniem jest rozwijanie wiedzy
na temat innowacji społecznych. W jej ramach zorganizowany został kurs on-line oraz szkolenia stacjonarne, które odbywały się w 7 krajach partnerskich – w Austrii, Niemczech, Słowenii, Słowacji, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Zarówno kurs, jak również warsztaty składały się z 7 modułów prowadzących uczestników przez proces wdrażania innowacji społecznych – od pomysłu, przez realizację, aż po ocenę ich wpływu.
W kursie internetowym udział wzięło – 2700 osób (w tym 350 na terenie Polski), natomiast w warsztatach stacjonarnych 1652 osób (w tym 435 z Polski).

 

 

Festiwale Social(i)Makers
Festiwale Social(i)Makers to jednodniowe wydarzenia organizowane w każdym kraju partnerskim. Ich założeniem było promowanie tematyki związanej z innowacjami społecznymi. Organizatorzy wydarzeń zapewnili uczestnikom wiele atrakcyjnych form aktywności, m.in. dyskusje, wykłady oraz pokazy filmów. W festiwalach, które odbywały się w Austrii, Niemczech, Słowacji, Polsce, Słowenii, na Węgrzech
i we Włoszech uczestniczyło łącznie 740 osób.

Webinaria
Webinaria Social(i)Makers stanowiły uzupełnienie Akademii oraz festiwali. W 2018 r. odbyły się dwa webinary – o finansowaniu innowacji społecznych oraz o użyciu technologii blockchain w innowacjach społecznych. Łącznie wzięło w nich udział 121 uczestników.
Social(i)Makers to międzynarodowy projekt, którego głównym celem jest rozwój, propagowanie
i edukacja na temat szeroko pojętej tematyki innowacji społecznych oraz  wspomaganie rozwoju środowisk innowatorów społecznych w Europie Środkowej - finansistów, przedsiębiorców, decydentów i obywateli. Każdy zainteresowany tym tematem nadal może wziąć udział w Akademii Innowacji społecznych - kurs on-line, a także webinaria dostępne są tu [link].

Więcej informacji o - przeszłych, obecnych i przyszłych - działaniach w projekcie znaleźć można:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html

https://www.facebook.com/socialimakers/

https://www.facebook.com/socialimakers.polska/

https://twitter.com/SocialiMakers

https://www.youtube.com/channel/UCPJOdMVjaG5cXnQtzzOHA2Q?disable_polymer=true

https://www.linkedin.com/company/socialimakers/