Spotkanie doradców biznesowych OWES

Dodano: 2015-03-10

W dniach 10-11 marca, w centrum konferencyjnym hotelu Holiday Park, odbyło się czwarte z ośmiu planowanych szkoleń dla doradców biznesowych OWES, organizowanych przez Fundację Fundusz Współpracy, w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.  Szkolenia mają na celu wsparcie merytoryczne personelu tych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które ubiegają się o akredytację i które prowadzić będą wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w zakresie prowadzenia biznesu.  Uczestniczący w szkoleniach doradcy biznesowi OWES mają okazję do pogłębienia wiedzy wymaganej na ich stanowiskach oraz na pozyskanie lub utrwalenia kompetencji min. w zakresie budowania biznes planu przedsiębiorstwa.  Na półmetku programu szkoleniowego możemy stwierdzić, że szkolenie dobrze jest odbierane przez uczestników i spełnia swoje cele.


W ankiecie półmetkowej na pytanie czy prezentowane zagadnienia z zakresu biznesu, marketingu  oraz instrumentów zwrotnych są pożyteczne dla doradców OWES znakomita większość uczestników odpowiedziała, że prezentowane zagadnienia są pożyteczne w stopniu dużym (najwyższym w skali) zaś forma prezentowania zagadnień  łączy dobrze praktykę i teorię. Pojawia się jednak oczekiwanie na większą liczbę zajęć praktycznych, które zostaną spełnione w drugiej części programu, poświęconego na pracę nad konkretnym biznes planem oraz jego obroną.

W ankiecie zadano również pytanie o posiadanie przez doradców OWES znajomości tematyki i praktyki związanej ze stosowaniem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – ponad 70% uczestników nie posiada takiej wiedzy, natomiast wśród tych, którzy ją posiadają znajdują się osoby, które deklarują jedynie znajomość ogólnych zagadnień związanych z klauzulami społecznymi.

Na pytanie czy byłoby dobrze, aby dla podniesienia kompetencji i konkurencyjności OWES  zaproponować szkolenie z zakresu doradztwa biznesowego dla PES dodatkowemu pracownikowi OWES 17 na 20 osób odpowiedziało twierdząco. Stwierdzenie to zostało poparte następującymi argumentami:

  • "... im więcej wykwalifikowanej kadry tym większa jest konkurencyjność OWES"
  • "... zwiększenie potencjału kadrowego zwiększyłoby obszar wsparcia dla spółdzielni socjalnych"
  • "... stanowiłoby to zabezpieczenie przez rotacją kadr oraz umożliwiło zastępstwa w okresie urlopów"
  • "... zwiększyłoby stabilność i prestiż OWES"
  • "... byłoby rozwiązaniem dla braku kadr wykwalifikowanych w subregionach"
  • "... szło by naprzeciw potrzebie przysparzania wykwalifikowanych pracowników w kontekście polityki względem es w perspektywie 2020, zapewniałoby rozwój kadr OWES"
  • "... wzmacniałoby efektywność działań OWES itp..,"

Wszystkie te uwagi są bardzo cenne dla realizatorów Projektu i bardzo za nie dziękujemy uczestnikom.