Komitet Sterujący programu FIO-Mazowsze Lokalnie

Dodano: 2017-07-07

W czwartek, 6 lipca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Komitetu Sterującego programu FIO-Mazowsze Lokalnie. Wraz z partnerami programu, Ambasadroami FIO-Mazowsze Lokalnie, ekspertami oceniającymi wnioski i przedstawicielami miasta dyskutowaliśmy o ewolucji modelu regrantingu, mechanizmie regrantingu, funkcji ambasadora i tzw. „białych plamach”, tj. miejscach, gdzie aktywność społeczna jest wiąż niska. Podsumowanie 4 lat realizacji programu robi wrażenie – w latach 2014-2017 przyznaliśmy na działania mające służyć zwiększaniu zaangażowania w życie publiczne mieszkańców Mazowsza ponad 600 dotacji, na kwotę blisko 3 mln złotych.

Rolą Komitetu Sterującego FIO-Mazowsze Lokalnie jest współzarządzanie programem poprzez opinie i wskazówki kierunkowe dla operatorów w zakresie realizowanych działań. Do prac w ramach komitetu zapraszani są przedstawiciele Ambasadorów FIO Mazowsze Lokalnie, ekspertów oceniających wnioski, przedstawiciele samorządu terytorialnego, Mazowieckiej RDPP oraz MRPiPS.