Spotkanie partnerów projektu „Become a trainer”

Dodano: 2017-12-10

W dniach 4 - 5 grudnia 2017 r. w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu „Become a trainer”. Gospodarzami spotkania był lider projektu „OIC Poland”. W spotkaniu wzięli udział eksperci zaangażowani do projektu, w tym 3 reprezentantki polskiego  partnera - Fundacji Fundusz Współpracy oraz dwie przedstawicielki partnera ponadnarodowego Fondazione Istud z Włoch.

Podczas spotkania przedstawiono partnerom z Włoch wstępne opracowania  kompetencji w modułach szkoleniowych, strukturę programu „Become a trainer” i jego model oraz strukturę materiału metodologicznego. Przedstawicielki z Włoch mogły wyrazić swoje opinie i uwagi  nt. przedstawionych materiałów. Dzięki doświadczeniu w pracy nad projektem realizowanym we Włoszech, który stał się podstawą do przygotowania i przeprowadzenia projektu w Polsce, ekspertki z Włoch wsparły polskich uczestników w dyskusji dot. przygotowanych materiałów, wprowadzenia w nich poprawek i uzupełnień. W rezultacie w ciągu dwudniowego spotkania udało się wypracować ostateczne wersje  przedstawionych materiałów, na bazie których zostanie przygotowany program oraz materiał metodologiczny  w postaci podręcznika dla trenerów, a także narzędzie do samooceny kompetencji trenerskich/mentorskich menedżerów 45+.  Wersje ostateczne ww. rezultatów  będą gotowe do końca lutego 2018 r.