" />

Spotkanie partnerów projektu Social(i)Makers

Dodano: 2019-11-26

20 i 21 listopada 2019 r. odbyło się piąte spotkanie partnerów projektu Social(i)Makers. Tym razem gościliśmy w Poznaniu, gdzie podczas intensywnych dwóch dni pracy, wspólnie z zespołem projektowym, podsumowaliśmy działania z 4 półrocza, jak również omówiliśmy kolejne aktywności.

Dorota Nowicka, kierowniczka Działu Innowacji Społecznych Fundacji, zaprezentowała działanie i możliwości, jakie daje użytkownikom platforma Skyrocket, podsumowując jednocześnie pierwszy z ogłoszonych na platformie konkursów – „Be Social, Be Maker”. Spotkanie było także okazją do omówienia poszczególnych projektów pilotażowych, jakie w swoich krajach od kilku miesięcy wdrażają partnerzy. W Polsce pilotaż koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas serii prezentacji poznaliśmy kolejne etapy wdrażania następujących projektów: DigiInclusionHub (Austria), Scalerator (Niemcy), Innovative models for employment (Węgry), Social Impact of UCDC’s initiatives (Włochy), Open Future (Słowacja), Learning by doing – SI (Słowenia). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na fanpagu projektowym.

Przed nami praca dotycząca strategii upowszechniania innowacji społecznych w Europie Centralnej oraz kolejne spotkania – w Brukseli i Wiedniu.

 


SOCIAL(I)MAKERS

Międzynarodowy projekt, który koncentruje się na stworzeniu ekosystemu wspierającego rozwój innowacji społecznych w krajach Europy Środkowej poprzez:

  • Platformę internetową Skyrocket – narzędzie służące do publikowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań odpowiadających na wyzwania społeczne oraz nawiązywania współpracy z różnymi podmiotami.
  • Akademię Innowacji Społecznych (ang. Social Innovation Academy) – bezpłatny i ogólnodostępny kurs on-line składający się z 7 modułów prowadzących uczestników przez proces wdrażania innowacji społecznych – od pomysłu, przez realizację, aż po ocenę ich wpływu. Kurs dostępny tutaj do końca grudnia 2019 r.

Projekt Social(i)Makers realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa przez organizacje partnerskie z 7 krajów Europy Środkowej:  Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej. Najświeższe newsy dostępne są również na Facebooku.