Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast

Dodano: 2018-02-05

Dzisiaj i jutro w Warszawie odbywa się konferencja pod tytułem „Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa – forum ekspertów”.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, którego celem jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa. Projekt realizowany jest przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy (FFW).

W ramach forum omówione zostaną główne elementy programu szkoleniowego, zgodnie z którym planowane jest przeszkolenie 400 członków, pracowników i wolontariuszy wiejskich organizacji pozarządowych z całej Polski.

W efekcie  realizacji dwudniowego forum złożonego z paneli eksperckich i prac zespołów ekspertów powstanie oferta szkoleń dostosowana do ostatecznego beneficjenta.

Uczestnikami forum będzie 40 osób reprezentujących środowiska organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast – ekspertów, przedstawicieli organizacji, decydentów oraz mediów.