Spotkanie sieciujące OWES

Dodano: 2017-06-28

Rozpoczęło się pierwsze spotkanie sieciujące OWES, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego "Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej" realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W hotelu Warsaw Plaza stawioło się ponad 200 osób, które przez dwa dni będą uczestniczyć w prelekcjach, warsztatach i indywidualnych spotkaniach przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.