Spotkanie w Tbilisi dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej, 17-19 maja 2016

Dodano: 2016-05-19

W ramach realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, jako lidera konsorcjum, projektu „Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego” w dniach 17-19 maja 2016 r. odbyło się spotkanie w Tbilisi dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej. 

Trzydniowe spotkanie (w ramach działania 5.1) w Tbilisi miało na celu zwiększenie kompetencji służb gruzińskich w dziedzinie zwalczania przestępczości narkotykowej. Omówiono model systemowej identyfikacji zagrożeń i  efektywnego kierowania policyjnych sił i środków do zwalczania przestępczości narkotykowej w ramach modelu wywiadu kryminalnego opartego na wzorcach wypracowanych przez policję brytyjską - tzw. ”Intelligence – Led Policing”, jak również system kontroli narkotyków i substancji psychoaktywnych znajdujących się w legalnym obrocie. Litewscy eksperci zaprezentowali system koordynacji krajowej, statystyki dotyczące nielegalnego wytwarzania narkotyków na Litwie, jak również przedstawili zagadnienia dot. współpracy międzynarodowej w tym obszarze. Praktyczny aspekt szkolenia osiągnięto poprzez prezentacje spraw prowadzonych w tym obszarze przy wykorzystaniu nowoczesnych technik śledczych. Dyskutowano również o nowych metodach przemytu i dystrybucji narkotyków oraz sposobach zapobiegania narkomanii.