Start naboru - Śląska Przestrzeń Innowacji

Dodano: 2021-02-02

Startujemy z innowacjami dla Śląska! Już 8 lutego otwieramy nabór i szukamy innowacyjnych pomysłów, które w skuteczny sposób rozwiążą palące potrzeby tego regionu. Jeśli masz pomysł na innowację społeczną na Śląsku – czekamy na Twoje zgłoszenie! Najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie w kwocie do blisko 100 tys. zł na opracowanie i wdrożenie konkretnego rozwiązania. Nabór trwa od 8 lutego do 17 marca br.

Konkurs na najciekawsze innowacje społeczne na Śląsku realizowany jest w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji przez Fundację Fundusz Współpracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. To 3-letnie przedsięwzięcie mające na celu zaangażowanie mieszkańców Śląska w rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się na co dzień i zaszczepienie w nich przekonania, że innowacje to często proste rozwiązania w zasięgu ich możliwości.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Oznacza to, że pomysłodawca nie musi pochodzić ani mieszkać na Śląsku. Powinien on jednak znać specyfikę problemów społecznych regionu lub  społeczności lokalnej, do której kieruje innowację. Wskazanych zostało sześć obszarów tematycznych, w ramach których można zgłaszać innowacje. Są to:

  • depopulacja, 
  • rozwój białych miejsc pracy, 
  • rozwój zielonych miejsc pracy, 
  • niski wskaźnik zatrudnienia kobiet, 
  • niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+, 
  • niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego
  • rewitalizacja miast w wymiarze społecznym

W konkursie można startować w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza z nich to ścieżka „wyzwanie”, czyli 34 sprecyzowane, regionalne problemy, na które trzeba znaleźć rozwiązanie. Katalog wyzwań można znaleźć na stronie projektu, w zakładce Zostań Innowatorem. Drugi sposób to ścieżka „temat”, czyli opcja dla osób, które mają własny pomysł na innowację spoza listy 34 wyzwań. Tu jednak konieczne jest znalezienie podmiotu zainteresowanego przetestowaniem rozwiązania. 

Wybrani w konkursie innowatorzy otrzymają grant w wysokości do 45 tys. zł na opracowanie projektu usługi i kolejne 50 tys. zł na jej wdrożenie. Proces ten będzie wspierany przez opiekunów innowacji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym. W sumie przez okres trwania projektu wsparcie otrzyma 40 innowacyjnych pomysłów. Start konkursu zaplanowany został na 8 lutego br. Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz dostępny na stronie projektu: www.slaska.przestrzeninnowacji.pl do 17 marca 2021 roku.