Startuje konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2015

Dodano: 2015-03-05

"blisko 800 tysięcy złotych na realizację około 200 projektów grup nieformalnych i młodych organizacji z woj. mazowieckiego"

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 16 marca, kolejny, na rozwój organizacji startuje 13 kwietnia br.

W tym roku  operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie zdecydowali się wprowadzić nowe, rewolucyjne  założenia Konkursu.
 


Zapraszmy do udziału w evencie na Facebook'u


 

To już druga edycja Konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego Konkursu programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” będzie rozdysponowane blisko 800 tysięcy złotych, z czego aż 70% środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% zaś na wsparcie rozwoju organizacji. Operatorzy planują przyznać około 200 mikrodotacji. Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego. "W programie FIO-Mazowsze Lokalnie staramy się odpowiedzieć na zmiany w III sektorze, gdzie coraz większą rolę odgrywają nieformalne inicjatywy oddolne, a młodym organizacjom coraz trudniej konkurować z bardziej doświadczonymi organizacjami." - mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator programu. "Decydując się na wsparcie (nie)zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności oraz młode organizacje, które nie mają jeszcze doświadczenia, zmieniliśmy procedury Konkursowe"  – dodaje.

Uproszczony wniosek, dwuetapowa ocena inicjatyw oddolnych
Nowe założenia Konkursu 2015 obejmują zmiany na etapie wnioskowania i sposobu oceny pomysłów na projekt. Operatorzy zdecydowali się rozdzielić dwie ścieżki konkursowe – rozwój organizacji przeznaczony będzie na wsparcie młodych organizacji pozarządowych, a w ramach ścieżki inicjatywy oddolne dotowane będą działania lokalne realizowane przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe. W obydwóch modułach konkursu wprowadzono nowe dokumenty aplikacyjne – zrezygnowano z  pełnej treści wniosku na rzecz maksymalnie uproszczonej dwustronicowej fiszki, która ma pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny. Co istotne, w fiszce nie trzeba będzie podawać szczegółowego budżetu oraz harmonogramu. Procedura oceny została wzbogacona o drugi etap – prezentację pomysłów przed komisją konkursową, które zasiądą podczas 6 spotkań regionalnych (szacunkowo spotkania odbędą się w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku, Radomiu oraz dwa spotkania w Warszawie). Do etapu prezentacji zostaną zaproszeni pomysłodawcy najlepiej ocenionych projektów (około 300) – którzy podczas krótkiej, ok. 5 minutowej prezentacji będą mieli okazję zaprezentować najważniejsze aspekty swoich działań oraz swoje zakorzenienie lokalne. Komisja konkursowa będzie składała się docelowo z 5 osób, między innymi przedstawicieli Operatora oraz trzech reprezentantów lokalnych wyłonionych spośród: Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie, działaczy III sektora, reprezentantów samorządu terytorialnego lub mediów lokalnych.

Młode organizacje aplikujące o środki na swój rozwój będą z kolei musiały przedstawić skrócony plan własnego rozwoju, co będzie podstawą do oceny merytorycznej projektu. Stowarzyszenia i fundacje w tym przypadku nie będą stawały już przed komisją.

Nie zabraknie sprawdzonych zasad
W harmonogramie działań Programu FIO-Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim roku rozwiązań. Na każdym etapie realizacji programu operatorzy „FIO-Mazowsze Lokalnie” będą wspierani przez Ambasadorów, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Odbędzie się również cykl webinariów oraz seminaria w subregionach województwa mazowieckiego, a realizatorzy projektów będą mogli wziąć udział w Konkursie „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.

Więcej na temat konkursu oraz programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”: