Startujemy z nowym projektem „Pożyczki na kształcenie”

Dodano: 2017-05-09

Jeśli w najbliższym czasie planujecie szkolenie, studia, kurs lub jakąkolwiek inną formę edukacji (z wyjątkiem studiów I-III stopnia) to mamy dla Was dobrą wiadomość. Od jesieni startujemy z pilotażowym programem nieoprocentowanych pożyczek do 100 tys. zł - bez żadnych opłat, z możliwością umorzenia 1/4 wartości całej kwoty.

Projekt „Pożyczki na kształcenie” to innowacyjny, pilotażowy fundusz pożyczkowy realizowany przez FFW w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (lider projektu).

Celem działań jest operacjonalizacja i przetestowanie popytowego instrumentu pomocy zwrotnej, umożliwiającego podniesienie kompetencji lub kwalifikacji dla minimum 3 600 osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Polski. W ramach funduszu, udzielonych zostanie 4 tys. pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń i innych możliwych form podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych. Działania mogą być oferowane zarówno przez przez krajowe jak i zagraniczne podmioty, a czas ich trwania nie może przekroczyć 2 lat.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 4.1 Innowacje Społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego wartość  wynosi 22 mln PLN, planowany okres realizacji projektu to czerwiec 2017 – maj 2020r.

Więcej informacji o konkursie wraz z listą zakwalifikowanych projektów