Styczniowy nabór do projektu "Pożyczki na kształcenie" - zamknięty

Dodano: 2020-01-10

Uprzejmie informujemy, że styczniowy nabór wniosków został zamknięty po 1 minucie i 53 sekundach (system automatycznie zamknął możliwość składania wniosków po przekroczeniu puli 2,5 mln zł przeznaczonych na ten nabór).

Wcześniejsze nabory (przeprowadzone w latach 2017 i 2018) finansowane były ze środków unijnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020) powierzonych nam przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu „Pożyczki na kształcenie”. Środki powierzone nam w ramach projektu zostały w całości zakontraktowane, tj. przeznaczone na pożyczki.

W naborach organizowanych od początku 2019 r. jako Operator projektu (partnerstwo Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i Fundacji Fundusz Współpracy) wykorzystujemy wyłącznie środki pochodzące z comiesięcznych spłat wcześniej udzielonych pożyczek.
Powoduje to, iż alokacje na kolejne nabory miesięczne są ograniczone (dla przypomnienia – w naborze listopadowym na pożyczki mogliśmy przeznaczyć 3 mln zł, w naborze grudniowym 2,2 mln zł).

Operator nie ma możliwości zwiększenia puli środków dostępnych na pożyczki.

Zgodnie z założeniami systemu pożyczek – są one dostępne dla każdej osoby dorosłej zamieszkującej w Polsce, a o przyznaniu pożyczki decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Całość procesu aplikowania odbywa się w sposób zautomatyzowany (otwarcie i zamknięcie naboru) i nie ma możliwość złożenia wniosku ani przed określonym w ogłoszeniu terminie, ani po zarejestrowaniu w systemie wniosków wyczerpujących alokację przeznaczoną na dany miesiąc.