„Sukces we własnej firmie” zakończony sukcesem!

Dodano: 2019-02-19

Projekt „Sukces we własnej firmie” został zakończony w czerwcu 2018 r., jednak dopiero w styczniu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  (Jednostka Pośrednicząca) potwierdził całkowite i prawidłowe rozliczenie projektu. 

Projekt zakładał przeszkolenie 80 uczestników w  obszarze dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, udzielenie 65 dotacji na założenie własnej firmy i comiesięczne wsparcie finansowe w jej prowadzeniu przez okres 12 miesięcy.  

Do projektu przyjęte zostały 83 osoby z czego 42, które skorzystały z oferowanego wsparcia to osoby długotrwale bezrobotne.  Udało się przekroczyć zakładaną liczbę przyznanych dotacji do 67. Powstały różnorodne działalności gospodarcze w Łodzi jak i na terenie województwa łódzkiego m.in. usługi krawieckie, fizjoterapeutyczne, projektowania zieleni, szkółka piłkarska dla dzieci, salony piękności, działalność edukacyjna, warsztaty samochodowe, usługi stolarskie, produkcja dietetycznych batonów, salon masażu. 

Zespół projektowy w ramach wizyt monitoringowych odwiedził wszystkich przedsiębiorców dzięki czemu mógł zobaczyć powstałe firmy i zweryfikować prawidłowość wydatkowanych środków z dotacji.  Plan został wykonany!