Technical Advisory Board meeting projektu Social(i)Makers

Dodano: 2017-12-06

W dniach 5-6 grudnia w Mariborze na Słowenii odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu Social(i)Makers.  Tym razem było to spotkanie przedstawicieli Technical Advisory Board oraz grupy ekspertów zewnętrznych. Fundację reprezentowały Dorota NowickaKatarzyna Jagiełło.Głównym celem spotkania było opracowanie  konspektów zawartości sylabusów do MOOC-ów, czyli massive open online courses, które będą istotną częścią "Social (i) Makers Launchpad" – międzynarodowego programu edukacyjnego w dziedzinie innowacji społecznych, który to program edukacyjny będzie najważniejszym rezultatem projektu Social(i)Makers.

Internetowy kurs "Social Innovation Design Academy” będzie się składał z 7 modułów. Będą one dotyczyć odpowiednio 7 aspektów krajowego i międzynarodowego ekosystemu innowacji społecznych: aktywności obywatelskiej; zaangażowania interesariuszy; oceny wpływu społecznego projektów; polityk, strategii i instrumentów wspierających innowacje społeczne; rozwoju biznesu z wpływem  społecznym   (social business); inwestycji z impaktem społecznym (impact investing); oraz wykorzystywania technologii dla innowacji społecznych.