Testowanie modelu współpracy już rozpoczęte!

Dodano: 2019-12-30

Fundacja zakończyła szkolenia dla 60 ekspertów ds. testowania modelu współpracy i rozpoczęli pilotaż  w 31 gminach w całej Polsce, który potrwa 14 miesięcy. Zadaniem ekspertów będzie m.in. zidentyfikowanie kluczowych aktorów testowania, zainicjowanie współpracy pomiędzy nimi, ocenienie szans wdrożenia poszczególnych procedur biorąc pod uwagę wykorzystanie koniecznych zasobów oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na danym terenie.

Ekspertów w pracy nad testowaniem wspierać będą tutorzy reprezentujący poszczególnych partnerów projektu. Podsumowaniem wiedzy o wdrażaniu modelu jest podręcznik rozesłany do sieci ekspertów, z którym można się zapoznać TUTAJ.

Jednocześnie z dniem 31 listopada 2019 r. zakończyliśmy udział w realizacji projektu jako partner dlatego w sprawach dotyczących projektu prosimy kontaktować się z liderem - SYLPO System sp. z o.o., Lublin ul. Mełgiewska 24, tel. (81) 441 77 30.