Konferencja podsumowująca czteroletni projekt

Dodano: 2018-06-14

14 czerwca w Tbilisi, odbyła się konferencja podsumowująca 4 letnie projekt współpracy policyjnej Państw Partnerstwa Wschodniego.

Projekt obejmował cykl blisko 150 działań, w których wzieło udział w sumie ponad 2000 uczestników. Głównym celem projektu był transfer wiedzy, standardów i dobrych praktyk z krajów UE do krajów Partnerstwa Wschodniego w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Projekt był finansowany przez Komisję Europejską i miał służyć także zacieśnieniu współpracy organów ścigania UE i EaP, a także wsparciu współpracy w ramach samych państw EaP.