Transnational workshops

Dodano: 2020-06-14

Pod koniec maja i na początku czerwca odbyły się trzy międzynarodowe warsztaty organizowane w ramach projektu Social(i)Makers – „The importance of impact management”, „Transnational collaboration among social entrepreneurs” i „Education for social innovation”.

Celem serii warsztatów była przede wszystkim wymiana doświadczeń lokalnych i międzynarodowych ekspertów. Istotą spotkania było również omówienie pilnych kwestii związanych z ekosystemem innowacji społecznych z perspektywy międzynarodowej, a co za tym idzie znalezienie możliwych środków wspierających politykę i współpracę na rzecz tychże zagadnień. Wnioski zebrane podczas wydarzeń posłużą natomiast do zdefiniowania ponadnarodowej strategii wspierania innowacji społecznych w Europie Środkowej.

 

WARSZTAT 1

Tytuł: The importance of impact management

Termin: 28 maja 2020 r.

Dyskutowane zagadnienia: Co kryje się pod pojęciem zarządzania wpływem? Dlaczego jest ono ważne dla przedsiębiorców społecznych? Czego oczekują inwestorzy po ocenie skutków? Czy potrzebujemy europejskich standardów ww. zagadnieniach?

Zaproszeni eksperci: Sarah Ulrich, result-reporting.com i Ewa Konczal, European Venture Philanthropy Association (EVPA)

 

WARSZTAT 2:

Tytuł: Transnational collaboration among social entrepreneurs

Termin: 4 czerwca 2020 r.

Dyskutowane zagadnienia: Jak możemy wspierać współpracę międzynarodową? Jak uczyć się od siebie nawzajem, by móc następnie korzystać z doświadczenia innych w praktyce? Jaka jest motywacja do współpracy na poziomie ponadnarodowym i jakie są do tego niezbędne zasoby? Jak możemy zwiększyć możliwości skalowalności na poziomie ponadnarodowym?

Zaproszeni eksperci: Patrizia Bussi, European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE) i Suzanne Wisse-Huiskes, EUCLID Network

 

WARSZTAT 3:

Education for social innovation

Termin: 9 czerwca 2020 r.

Dyskutowane zagadnienia: Jakie umiejętności są potrzebne do tworzenia innowacji społecznych? Jak możemy rozwijać edukację w zakresie przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim społecznej, w szkołach i na uniwersytetach w Europie? Czego potrzebujemy, by móc nabyć potrzebne umiejętności?

Zaproszeni eksperci: Christina Weber, Strascheg Center for Entrepreneurship i Daniela Kellerova, Pontis Foundation – Project “Open Future”

 


Social(i)Makers to międzynarodowy projekt realizowany przez partnerskie organizacje z 7 krajów Europy Środkowej: Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch, w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, a jego celem jest upowszechnienie wiedzy i narzędzi pozwalających wdrażać innowacje społeczne. Więcej informacji na temat projektu - https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.htmlhttps://www.facebook.com/socialimakers/