Wielki finał projektu Ścieżki Współpracy

Dodano: 2022-03-02

Ostatnie tygodnie lutego w projekcie „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” były bardzo intensywne. Równolegle do rozliczania ostatnich projektów, zespół zorganizował 3 konferencje sieciujące dla grantobiorców. 

Głównym celem tych spotkań było podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań, wymiana wiedzy i doświadczeń z realizacji projektów grantowych oraz – przede wszystkim – umożliwienie uczestnikom nawiązania kontaktów i podjęcia współpracy w przyszłości.

Podczas konferencji w Krakowie (17.02), Warszawie (22.02) oraz w Poznaniu (24.02) mieliśmy okazję posłuchać prezentacji kilku wybranych projektów zrealizowanych w ramach Ścieżek Współpracy. Swoje dokonania przedstawili:

W Krakowie:

 • Joanna Burkiewicz, Fundacja Eudajmonia, prezentowała projekt „Dostępne usługi”,

 • Magdalena Wrona, Powiatowy Urząd pracy w Jaworznie, prezentowała projekt „Doradztwo na miarę 21 wieku”,

 • Beata Słowiak, Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej, prezentowała projekt „Wspólna odpowiedzialność – CSR w praktyce” oraz „Młodzi na europejskim rynku pracy”.

W Warszawie:

 • Małgorzata Maciecka i Jan Kostyszak, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”, prezentowali projekty: „Opracowanie i wdrożenie modelu szkoleniowego Żłobek pogranicza”, „Nowoczesny stolarz na rynku pracy”, „Międzykulturowy krok do wolontariatu” oraz „Cyber Klub Seniora”,

 • Marta Gawryluk, Fundacja Eudajmonia, prezentowała projekt „Profesjonalny trener pracy”,

 • Marta Kruszczyńska, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”, prezentowała projekt „Lokalne partnerstwa międzysektorowe na rzecz włączenia społecznego”.

W Poznaniu:

 • Agata Włodarczyk-Bucharowska, Fundacja Imago, prezentowała projekt „Przerwa na przygodę”,

 • Marta Przeczewska, Aktywa Plus Emilia Kowalska/ Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., „Transfer innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ekonomii społecznej z DomSpain do SZOWES-OWES w regionie szczecińskim”,

 • Hanna Kozakiewicz, Gmina Pruszcz, prezentowała projekty: „Po pierwsze komunikacja – wdrażanie technik opartych na mówieniu” oraz „Uczenie się przez odkrywanie (IBSE) – rozwój technik uczenia się i nauczania przedmiotów przyrodniczych”.

Ponadto prelegentki wzięły udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego podzielili swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat m.in. korzyści i trudności wynikających ze współpracy ponadnarodowej, wyzwań w realizacji projektów międzynarodowych w dobie pandemii oraz dalszych możliwości „importu i eksportu” interesujących rozwiązań społecznych.

 

Najważniejszą część konferencji stanowiły rozbudowane warsztaty sieciujące, podczas których grantobiorcy „Ścieżek współpracy” pracowali w grupach wokół obszarów tematycznych związanych z ich działalnością, czyli edukacji, aktywizacji zawodowej, włączenia społecznego oraz rozwoju instytucjonalnego. Ponadto, przy wykorzystaniu metody  open space technology, mieli okazję dyskutować na temat zupełnie nowych wyzwań, przed jakimi ich organizacje staną w przyszłości. 

Podsumowanie „Ścieżek Współpracy” w liczbach:

 • Ponad 3,5 roku realizacji

 • Zrealizowano 46 spotkań animacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami

 • Złożono 282 wnioski o grant

 • Nawiązano 225 partnerstw ponadnarodowych z partnerami z 24 krajów UE

 • Udzielono 208 grantów do 100 tys. zł. na podjęcie współpracy ponadnarodowej

 • Łączna kwota udzielonych grantów: 17 106 420 zł.

 • Średnia kwota przyznanego grantu: 82 242 zł.

 • Wypracowano i wdrożono 208 nowych rozwiązań społecznych

 • Zrealizowano 32 seminaria sieciujące tematyczne i horyzontalne

 • Utworzono 1 sieć współpracy podmiotów 

Opracowano 1 publikację podsumowującą: Ścieżki Współpracy – katalog rozwiązań społecznych wypracowanych w ramach projektu zamieszczoną pod adresem: www.sciezkiwspolpracy.pl/katalogrozwiazan