Wizyta studyjna partnerów projektu ESQA w Warszawie

Dodano: 2015-06-17

W drugim tygodniu czerwca miała miejsce druga wizyta studyjna w ramach projektu ESQA. Partnerzy projektu spotkali się w Warszawie, by dowiedzieć się, jak zbudowany jest wewnętrzny i zewnętrzny system zapewniania jakości w polskim szkolnictwie zawodowym.

Program wizyty przygotowany przez polskiego lidera projektu – Fundację Fundusz Współpracy – pozwolił uczestnikom wizyty zarówno od strony teoretycznej zapoznać się z polskim systemem edukacji oraz systemem zapewniania jakości, jak i w praktyce poznać doświadczenia warszawskich szkół zawodowych w  tej dziedzinie.

Służyły temu spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Mazowieckim Kuratorium Oświaty oraz w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), a także wizyty w szkołach zawodowych o zróżnicowanym profilu kształcenia – od informatyki i mechatroniki przez fototechnikę po technologię żywienia i gastronomię.

Warszawskie spotkanie zakończyło się inspirującą dyskusją w siedzibie Fundacji podsumowującą bieżącą wizytę oraz zaproszeniem na lipcowe spotkanie partnerskie w Wielkiej Brytanii i kolejną wizytę studyjną, która odbędzie się we wrześniu w Słowenii.