Wolne miejsca na spotkanie sieciujące OWES (28-29.06 w Warszawie)

Dodano: 2017-06-12

Informujemy, iż dysponujemy jeszcze miejscami na spotkanie sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej planowane w Warszawie w dniach 28 - 29 czerwca 2017.

Ze względu na zapytania z Państwa strony informujemy, że OWES które działają na terenie więcej niż jednego subregionu mają możliwość uzyskania dodatkowych 3-4 miejsc na każdy subregion.

Podany uprzednio limit miejsc przypadający na OWES (3-4 miejsca) dotyczył OWES działającego na terenie jednego subregionu.

Rekrutacja na spotkanie prowadzona jest drogą elektroniczną poprzez formularz on-line http://forum-owes.pl/rejestracja_i_sieciujace/. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.