Wszystkie umowy grantowe w ramach Dostępnej Szkoły podpisane!

Dodano: 2022-07-26

Z przyjemnością informujemy, że w lipcu zakończyliśmy długotrwały proces podpisywaniaumów o powierzenie umów o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępna Szkoła

W wyniku konkursu, w którym wzięło udział ponad 120 organów prowadzących szkoły, umowy podpisalismy z 43 z nich!

Łączna wartość grantów, które wypłacimy (lub już wypłaciliśmy) to 54 068 969,06 zł

Dostępna Szkoła jest projektem realizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy przy wsparciu ze strony Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jako pilotaż działania „Szkoły bez barier” i jest elementem programu Dostępność Plus finansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem tego pilotażu jest wypracowanie i przetestowanie Modelu Dostępnej Szkoły (model.dostepnaszkola.info). W tej fazie testowej weźmie udział 88 szkół podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, a dzięki grantom szkoły te zwiększą swoją dostępność!

Są to zarówno małe wiejskie szkółki, szkoły w średniej wielkości miejscowościach, jak i olbrzymie szkoły w dużych aglomeracjach.

Dostępna Szkoła objęła swoim zasięgiem 12 województw i wszystkie 7 makroregionów.

Więcej na temat projektu: dostepnaszkola.info