Wybór eksperta zewnętrznego

Dodano: 2018-01-08

Na pokładzie projektu Social(i)Makers witamy Panią Mirellę Panek-Owsiańską – ekspertkę odpowiedzialną m.in. za przygotowanie sylabusów do modułów kursu "Social Innovation Design Academy”.

Pani Mirella Panek-Owsiańska to wybitna specjalistka w dziedzinie CSR, innowatorka i działaczka społeczna.  Jej wiedza i doświadczenie w dziedzinie wdrażania projektów z pozytywnym wpływem społecznym oraz projektów innowacji społecznych posłużą nam przy opracowywaniu (wspólnie z innymi partnerami projektu) sylabusów do modułów kursu "Social Innovation Design Academy”.

Jak już wspominaliśmy, stworzenie kursu będzie jednym z najważniejszych rezultatów projektu Social(i)Makers. Będzie on przeznaczony dla wszystkich osób fizycznych/instytucji/firm zainteresowanych tworzeniem i wdrażaniem projektów z dziedziny innowacji społecznych. Na całość kursu składa się 7 modułów dotyczących różnych aspektów pracy nad projektem innowacji społecznej - aktywności obywatelskiej; zaangażowania interesariuszy; oceny wpływu społecznego projektów; polityk, strategii i instrumentów wspierających  innowacje społeczne; rozwoju biznesu z wpływem społecznym (social business); inwestycji z impaktem społecznym (impact investing); oraz wykorzystywania technologii dla innowacji społecznych.

FFW jako PP7 jest odpowiedzialna za opracowanie treści sylabusów do Modułu 3 – „SI policies”, Modułu 4 – „Active citizenship” oraz Modułu 7 – „Stakeholders enagagement”.