Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce

Dodano: 2016-06-06

3 czerwca, w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie odbyła się konferencja kończąca projekt ”Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości-ESQA” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach  programu Erasmus Plus. Konferencja zgromadziła ok. 130 reprezentantów szkół zawodowych, kuratoriów oświaty, organów prowadzących, partnerów społecznych oraz  instytucji zaangażowanych w zapewnianie jakości np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Koweziu, ORE itp.

Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej, merytorycznej  uczestnicy mogli zapoznać się z rezultatami projektu, a także z  przemyśleniami realizatorów na temat  jakości w kształceniu i tego, czym jest dobra praktyka. W drugiej części odbyła się gala wręczenia nagród w I edycji konkursu Fundacji Fundusz Współpracy oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie pt. „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Konkurs miał na celu promowanie działań – dobrych praktyk – podejmowanych dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia przez szkoły zawodowe. Podczas gali konkursowej ponad 50 szkół zawodowych z całej Polski otrzymało z rąk Agnieszki Luck, szefowej projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości”, oraz Mazowieckiej Kurator Oświaty Aurelii Michałowskiej dyplomy z tytułem „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”. Poza tym 13 finalistów konkursu otrzymało statuetki, a pięcioro spośród nich – nagrody i wyróżnienia.

Oto laureaci konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” 2016:

Trzy równorzędne nagrody główne w postaci laptopów dla szkół otrzymali:

  • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie za praktykę „Szkolna Firma Poligraficzna”,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich za praktykę „Strategia CKZiU w Strzelcach Opolskich jako podstawa planowania rozwoju szkoły”,
  • Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie za praktykę „Twoja przyszłość kształtuje się dziś”.

Wyróżnienia , którymi były tablety dla szkół, otrzymali:

  • Technikum Nr 3 i ZSZ Nr 3 im. D. Siedzikówny "Inki" w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach za projekt „Human Library/ Żywa Biblioteka Kielce”,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Kłaninie za praktykę „Praktyki zawodowe uczniów w ramach projektu "Dieta śródziemnomorska na widelcu uczniów ZSP w Kłaninie" - finansowane z programu PO WER”.