Wystartował nabór w konkursie grantowym Ścieżki Współpracy!

Dodano: 2019-08-26

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, zaprasza do składania fiszek i wniosków w naborze na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej, w następujących terminach:

Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR: 26 sierpnia 2019 r. – 6 września 2019 r.

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR:  16 września 2019 r. – 18 października  2019 r.

Alokacja przewidziana na nabór 6 000 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 3 000 000 zł dla ścieżki INKUBATOR.

Nabór fiszek i wniosków odbędzie się za pomocą generatora wniosków, dostępny na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Pełny harmonogram konkursu:
• Nabór fiszek do ścieżki  INKUBATOR – od 26 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.
• Ocena fiszek – 9 września 2019 r. - 13 września 2019 r.
• Ogłoszenie wyników naboru fiszek – 13 września 2019 r.
• Inkubacja   16 września 2019 r. - 11 października 2019 r.
• Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR – 16 września 2019 r. – 18 października  2019 r.
• Ocena wniosków (przewidywana) – 19 października 2019 r. – 18 listopada 2019 r.
• Ogłoszenie wyników  (przewidywane) –  18 listopada 2019 r.

Dokumentacja konkursowa:
Regulamin konkursu oraz wszystkie załączniki, np. wzór fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia grantu, znajdują się na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl w zakładce „Do pobrania”.