Wystartowała rekrutacja na szkolenia w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.

Dodano: 2018-04-03

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach programu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.

Szkolenia te będą prowadzone na terenie całej Polski. Forma warsztatów  pozwoli na zdobycie wiedzy i kwalifikacji w  dziedzinach związanych ze stanowieniem prawa i procesem legislacji w Polsce.

W ramach pierwszego modułu szkoleń realizowanego w miesiącach kwiecień – lipiec uczestnicy poznają m.in.:

  • ogólne ramy systemu prawnego oraz najważniejszych aktów i ich kompetencje w procesie stanowienia prawa
  • mechanizmy udziału w procesie stanowienia prawa na różnych szczeblach
  • finansowe skutki stanowienia prawa
  • procedury stanowienia prawa

oraz nauczą się:

  • stosować narzędzia stanowienia prawa
  • korzystać z narzędzi i portali internetowych, np. umieć znaleźć obowiązujący akt prawny oraz projekty aktów prawnych dotyczących interesów organizacji.

Szkolenie trwa dwa dni, uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie i materiały szkoleniowe, we własnym zakresie pokrywają dojazd.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w terminie 16–17 kwietnia 2018 r. w Krynicy Zdrój. Informacje dot. kolejnych terminów szkoleń znajdują się w ponizszym formularzu.

W razie pytań prosimy o kontakt: z Aleksandrą Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy (partner projektu odpowiedzialny za zadanie): astrejmer@cofund.org.pl lub Juliką Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu): ika.tatur@faow.org.pl

Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast.

W module pierwszym szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze dla organizacji wiejskich obszary prawa oraz narzędzia pozwalające na aktywny udział w procesie stanowienia prawa. Tematyka modułu pierwszego jest bazą dla kolejnych szkoleń zaplanowanych w projekcie. Zagadnienia przedstawione w I module będą praktycznie sprawdzane w ramach pracy domowej oraz pogłębiane w module drugim.

Więcej informacji na temat szkoleń, terminów oraz rekrutacji znajdą Państwo na stronie projektu:

http://prawonawsi.pl/aktualnosci/podstawowe-szkolenia/

http://prawonawsi.pl/rekrutacja/