Rozpoczęło się szkolenie dla Ekspertów Testowej Wersji Modelu!

Dodano: 2019-09-02

Jesteśmy już po pierwszym bloku szkoleniowym, który odbył się w Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie. Naszych 60 Ekspertów szkoli się z zakresu wdrażania nowych form współpracy w zakresie organizacji lokalnego rynku usług społecznych.

Wszystkie grupy zakończą szkolenie we wrześniu, tak by przeszkoleni Eksperci mogli rozpocząć pracę w zakresie wdrażania i upowszechniania  modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego w ramach pilotażu, który będzie  prowadzony przez 14 miesięcy.

W szkoleniu biorą udział przedstawiciele JST, instytucji zatrudnienia socjalnego: KIS, CIS, przedsiębiorstw ekonomii społecznej: spółdzielnie socjalne, pracownicy MOPS, ROPS, OWES , NGO, czyli osoby, które najlepiej znają kwestie  dot. usług społecznych, problemy i  potrzeby  osób uczestniczących w programach dot.  społecznej i zawodowej reintegracji, a także  znają potrzeby swoich lokalnych środowisk w zakresie podaży i popytu na usługi społeczne.

Szkolenie pozwoli Ekspertom podnieć kompetencje w animowaniu współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami, tak aby odpowiednio diagnozować zapotrzebowanie na usługi społeczne, przygotowywać kadrę świadczącą te usługi i potrafiącą zakładać i prowadzić przedsiębiorstwa ekonomii społecznej np. spółdzielnie socjalne, które będą wykonywać zakontraktowane usługi.

Bardzo dziękujemy!