Zagłosuj na nasz panel na VIII OFIP

Dodano: 2017-05-30

Zespół FFW zgłosił swoją propozycję tematu sesji pt. „58. Regranting - sposób na lepsze samopoczucie sponsorów czy efektywne wsparcie inicjatyw?” i potrzebuje głosów aby temat się zakwalifikował do 20 wybranych.

Zagłosuj na stronie organizatora: www.ofip.eu/glosowanie - można w sumie zagłosować na 10 tematów, nasz to numer 58!

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie. Pierwszy OFIP miał miejsce w 1996 roku. Od 2014 roku jego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. W OFIP-ie biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszą jej różne formy prezentacji działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. W 2014 r. roku były to Tydzień Obywatelski oraz Piknikiem Inicjatyw Obywatelskich na Krakowskim Przedmieściu.

Czego będzie dotyczył panel zgłoszony przez FFW? „Regranting - sposób na lepsze samopoczucie sponsorów czy efektywne wsparcie inicjatyw?”

Po sukcesie panelu „Czy grupy nieformalne zastąpią NGO?” przygotowanego przez Fundację Fundusz Współpracy na OFIPie w 2014 roku, chcemy teraz spojrzeć na problematykę regrantingu w bardziej systemowy sposób. Panel skierowany do operatorów dużych i małych programów grantowych (regrantingowych), przedstawicieli ""sponsorów"", którzy przekazują środki operatorom, aby w ich imieniu poprzez dystrybucję pieniędzy osiągali zakładane cele, oraz odbiorców wsparcia czyli realizatorów projektów.

Mija 7 lat od wprowadzenia regrantingu nowelizacją UoDPPioW, ale dopiero ostatnie lata pokazują wzrost zainteresowania tą formą włączania organizacji pozarządowych w realizację polityki publicznej. Z regrantingu obok organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych zaczynają korzystać też podmioty prywatne (w ramach CSR i nie tylko, zarówno firmy finansowe, korporacje, jak i handlowe).

Uczestnicy poznają rożne mechanizmy i metodologie stosowane w regrantingu, omówią ich mocne i słabe strony. Panel będzie przestrzenią wymiany informacji między trzema stronami procesu – sponsorami, grantodawcami i grantobiorcami. Panel będzie miał też walor informacji dot. aktualnie realizowanych za pośrednictwem regrantingu konkursów.

W trakcie spotkania poruszymy trzy tematy:

  1. Aktualnie funkcjonujące mechanizmy regrantingu – jakie są podobieństwa i różnice?
  2. Efektywność mechanizmu regrantingu, tzn. czy odnosi on sukcesy? Czy pomaga osiągać zakładane cele? Jak mierzyć ten sukces? Czy spełnia on oczekiwania sponsorów? Czy spełnia oczekiwania klientów?
  3. Na ile wsparcie finansowe rozdzielane za pomocą mechanizmu regrantingu wspiera aktywność lokalną – czy granty uruchamiają zmianę społeczną wsród ludzi? Jakie czynniki mają znaczenie? Czy decydująca jest wielkość granów/podmiot rozdzielający granty czy może inne czynniki?

Panel pomoże wszystkim stronom procesu, znaleźć rozwiązania usprawniające.

W sumie zgłoszono 62 propozycje tematów, z czego do programu może wejście maksymalnie 40 (10 spotkań śniadaniowych i 30 sesji tematycznych). Na ostateczny kształt programu będzie miało wpływ głosowanie, z którego do programu wejdzie 20 tematów z największą liczbą głosów oraz rekomendacje Rady Programowej co do reszty.

Głosowanie na stronie: www.ofip.eu/glosowanie

Jednocześnie możliwa jest już rejestracja na VIII OFIP: http://ofip.eu/formularz-uczestnika/